Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Dotace z rozpočtu města

Informace o poskytování dotací z rozpočtu města

Město Šternberk je oprávněno poskytovat dotace na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti pro město, tedy zejména na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu, na humanitární, sociální, zdravotnické a ekologické účely, zahraniční spolupráci a mezinárodní a partnerské projekty, protidrogové aktivity, prevenci kriminality. Směrnice S 71-08 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Šternberka stanovuje základní principy pro podání a hodnocení žádostí o dotace, projednání a způsob poskytnutí dotace.

Město Šternberk může poskytovat dotace na podporu účelu, který určí v dotačním programu, pokud se rozhodne finančně podpořit určitou oblast nebo činnost určeného okruhu způsobilých žadatelů. Tyto dotace jsou určeny pro žadatele, kteří splní podmínky uvedené v dotačním programu. O vyhlášení dotačního programu pro daný kalendářní rok rozhoduje Rada města Šternberka na základě návrhu věcně příslušné komise. Termín pro podání žádostí se stanoví v příslušném dotačním programu. Dotační programy budou vyhlašovány zpravidla v závěru roku.

Město Šternberk dále může poskytovat tzv. individuální dotace konkrétním žadatelům z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Všechny žádosti jsou přijímány pouze na předepsaných formulářích a s povinnými doklady.

pdfS 71-08 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Šternberka

Formuláře žádostí jsou uvedeny v přílohách vyhlášených programů.
Žadatel může také žádat o dotaci na účel, na nějž v příslušném roce není vyhlašován program, v tomto případě použije formulář žádosti o individuální dotaci F 71-08-02

pdf docx F 71-08-02 Formulář žádosti o individuální dotaci
pdf docx F 71-08-03 Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace
pdf xlsx F 71-08-04 Formulář finančního vyúčtování dotace

docxvzor-cestne_prohlaseni_k_identifikaci_osob.docx
pdfInformace o zpracování osobních údajů

 

č. Titulek
1 Dotace z rozpočtu města 2020
2 Dotační programy na rok 2020
3 Dotace z rozpočtu města 2019
4 Dotační programy na rok 2019
5 Dotace z rozpočtu města 2018 - Program obnovy objektů v MPZ - 2. kolo
6 Dotace z rozpočtu města 2018 - Program obnovy objektů v MPZ 1. kolo
7 Dotační program na rok 2018 na obnovu objektů v MPZ – 2. kolo
8 Dotace z rozpočtu města 2018
9 Dotační program na rok 2018 - Podpora cestovního ruchu
10 Dotační programy 2018 v oblasti sociálních služeb, humanitární pomoci a zdravotnických služeb
11 Dotační program na rok 2018 na obnovu objektů v MPZ
12 Dotační programy na rok 2018 v oblasti kultury, sportu a volného času
13 Dotace z rozpočtu města 2017 - Program obnovy v MPZ
14 Dotace z rozpočtu města 2017
15 Dotační programy na rok 2017
16 Dotace z rozpočtu města 2016
17 Dotační program na rok 2016
18 Informace pro příjemce dotací z rozpočtu města
19 Dotace z rozpočtu města v roce 2015
20 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2014
21 Město Šternberk připravilo metodickou pomoc v oblasti vyúčtování příspěvků za rok 2013 a přípravy žádostí o poskytnutí příspěvků na rok 2014
22 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2013
23 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2012
24 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2011
25 Výzva pro realizátory projektů prevence kriminality
26 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2010
27 Zápis z veřejného setkání se zástupci neziskových organizací v oblasti kultury ze dne 29.10.2009
28 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2009
29 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2008
30 Schválená podpora z rozpočtu města v roce 2007 v Městské památkové zóně
 
Strana 1 z 2

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže