Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Zavádíme mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

  Zavádíme mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

Obsah webu Šternberk.eu

Dotace z rozpočtu města

Informace o poskytování dotací z rozpočtu města

Město Šternberk je oprávněno poskytovat dotace na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti pro město, tedy zejména na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu, na humanitární, sociální, zdravotnické a ekologické účely, zahraniční spolupráci a mezinárodní a partnerské projekty, protidrogové aktivity, prevenci kriminality. Směrnice S 71-08 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Šternberka stanovuje základní principy pro podání a hodnocení žádostí o dotace, projednání a způsob poskytnutí dotace.

Město Šternberk může poskytovat dotace na podporu účelu, který určí v dotačním programu, pokud se rozhodne finančně podpořit určitou oblast nebo činnost určeného okruhu způsobilých žadatelů. Tyto dotace jsou určeny pro žadatele, kteří splní podmínky uvedené v dotačním programu. O vyhlášení dotačního programu pro daný kalendářní rok rozhoduje Rada města Šternberka na základě návrhu věcně příslušné komise. Termín pro podání žádostí se stanoví v příslušném dotačním programu. Dotační programy budou vyhlašovány zpravidla v závěru roku.

Město Šternberk dále může poskytovat tzv. individuální dotace konkrétním žadatelům z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Všechny žádosti jsou přijímány pouze na předepsaných formulářích a s povinnými doklady.

pdfS 71-08 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Šternberka

Formuláře žádostí jsou uvedeny v přílohách vyhlášených programů.
Žadatel může také žádat o dotaci na účel, na nějž v příslušném roce není vyhlašován program, v tomto případě použije formulář žádosti o individuální dotaci F 71-08-02

pdf docx F 71-08-02 Formulář žádosti o individuální dotaci
pdf docx F 71-08-03 Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace
pdf xlsx F 71-08-04 Formulář finančního vyúčtování dotace

docxvzor-cestne_prohlaseni_k_identifikaci_osob.docx
pdfInformace o zpracování osobních údajů

 

č. Titulek
1 Dotační programy na rok 2021
2 Dotace z rozpočtu města 2020
3 Dotační programy na rok 2020
4 Dotace z rozpočtu města 2019
5 Dotační programy na rok 2019
6 Dotace z rozpočtu města 2018 - Program obnovy objektů v MPZ - 2. kolo
7 Dotace z rozpočtu města 2018 - Program obnovy objektů v MPZ 1. kolo
8 Dotační program na rok 2018 na obnovu objektů v MPZ – 2. kolo
9 Dotace z rozpočtu města 2018
10 Dotační program na rok 2018 - Podpora cestovního ruchu
11 Dotační programy 2018 v oblasti sociálních služeb, humanitární pomoci a zdravotnických služeb
12 Dotační program na rok 2018 na obnovu objektů v MPZ
13 Dotační programy na rok 2018 v oblasti kultury, sportu a volného času
14 Dotace z rozpočtu města 2017 - Program obnovy v MPZ
15 Dotace z rozpočtu města 2017
16 Dotační programy na rok 2017
17 Dotace z rozpočtu města 2016
18 Dotační program na rok 2016
19 Informace pro příjemce dotací z rozpočtu města
20 Dotace z rozpočtu města v roce 2015
21 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2014
22 Město Šternberk připravilo metodickou pomoc v oblasti vyúčtování příspěvků za rok 2013 a přípravy žádostí o poskytnutí příspěvků na rok 2014
23 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2013
24 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2012
25 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2011
26 Výzva pro realizátory projektů prevence kriminality
27 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2010
28 Zápis z veřejného setkání se zástupci neziskových organizací v oblasti kultury ze dne 29.10.2009
29 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2009
30 Příspěvky z rozpočtu města v roce 2008
 
Strana 1 z 2

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky