Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny ve Šternberku

  Provoz kompostárny ve Šternberku

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

 • Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

  Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

 • Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

  Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

 • Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

  Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

Obsah webu Šternberk.eu

Formuláře stavebního odboru

Formuláře platné od 20.04.2018 (Vyhláška č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření):

pdf docŽádost o povolení předčasného užívání stavby

pdf docxOhlášení stavby

pdf docxOhlášení odstranění 

pdf docxOznámení záměru

pdf docxSpolečné oznámení záměru

pdf docxOznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

pdf docxOznámení změny v užívání stavby

pdf docxŽádost o stavební povolení

pdf docxŽádost o vydání společného povolení

pdf docxŽádost o vydání kolaudačního souhlasu

pdf docxŽádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

pdf docxŽádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

pdf docxŽádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

pdf docxŽádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

pdf docxŽádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

 -------------------------

pdfdocxF 08-01-01-01 Návrh na pořízení změny Územního plánu Šternberk
pdfrtfF 08-03-03-01 Žádost o změnu stavby před jejím dokončením
pdfdocxF 08-03-03-02 Ohlášení stavby podle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona
pdfdocxF 08-03-03-03 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí
pdfdocxF 08-03-03-05 Žádost o dodatečné povolení stavby - stavba vyžadující stavební povolení
pdfdocxF 08-03-03-06 Žádost o dodatečné povolení stavby - stavby vyžadující územní rozhodnutí
pdfdocxF 08-03-03-07 Žádost o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu
pdfdocxF 08-10-10-01 Žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního

pdfdocxF 11-04-04-01 Žádost o koordinované stanovisko

 

 

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2022:
13 417


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky