• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2018 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2018 beze změn

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2018

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2018

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Radnice nabízí zdarma občanům koše na bioodpad

  Radnice nabízí zdarma občanům koše na bioodpad

 • Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2018

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2018

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku pro rok 2018?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku pro rok 2018?

 • Hřiště u základních škol jsou otevřena i pro veřejnost

  Hřiště u základních škol jsou otevřena i pro veřejnost

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Formuláře odboru životního prostředí

 

pdfdocŽádost o biopopelnici

pdfdocŽádost o kontejner na bioodpad - bytové domy

pdfdocxF 06-01-01-02 Žádost o udělení souhlas k upuštění od třídění odpadů

pdfdocF 06-01-01-03 Žádost o vyjádření odboru životního prostředí

pdfdocxF 06-01-01-04 Žádost o závazné stanovisko – odpady

pdfdocxF 06-02-02-01 Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší

pdfdocF 06-03-03-01 Žádost o odnětí/omezení pozemků určených k plnění funkce lesa

pdfdocF 06-03-03-02 Žádost o prohl. pozemku za pozemky určené k plnění funkce lesa

pdfdocF 06-03-03-03 Žádost o souhlas orgánu státní správy lesů k vydání územ. rozh.

pdfdocxF 06-06-06-01 Žádost o odnětí ze ZPF

pdfdocxF 06-06-06-02 Žádost o vyjádření k návrhu sítí technického vybavení

pdfdocF 06-06-06-03 Vstupní údaje k výpočtu odvodu za odnětí půdy ze ZPF

pdfdocxF 06-07-07-01 Žádost k povolení rozšíření geograficky nepůvodního druhu

pdfdocxF 06-07-07-02 Žádost o vydání souhlasu k umisťování a povolování staveb

pdfdocxF 06-07-07-03 Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP

pdfdocF 06-07-07-04 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les

pdfdocF 06-07-07-05 Oznámení o kácení dřevin rostoucí mimo les

pdfdocF 06-07-07-06 Oznámení havarijní kácení

 

pdfdocF 06-09-09-01 Žádost o zařazení (změnu) do evidence místních poplatků - trvalý pobyt

pdfdocF 06-09-09-02 Žádost o zařazení (změnu) do evidence místních poplatků - chataři

pdfdocF 06-09-09-03 Ohlášení pobytu v zahraničí

pdfdocF 06-09-09-04 Žádost o vrácení přeplatku

pdfdocF 06-09-09-05 Žádost o přeúčtování

pdfdocF 06-09-09-06 Žádost o zařazení (změnu) do evidence místních poplatků - dům, byt

 

pdfdocF 11-04-04-01 Žádost o koordinované stanovisko

pdfdocMěsíční hlášení o plnění plánu odlovu zvěře

pdfŽádost o vydání loveckého lístku

pdfŽádost o vydání rybářského lístku

 

Přílohy k vyhlášce č. 432/2001 Sb. platné od 6.12.2011

pdfdocxpriloha c1 - zadost o povoleni k nakladani s povrchovymi nebo podzemnimi vodami nebo jeho zmenu

pdfdocxpriloha c2 - zadost o povoleni k odberu podzemnich vod pro potreby jednotlivych obcanu domacnosti nebo o jeho zmenu

pdfdocxpriloha c3 - zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod povrchovych nebo o jeho zmenu

pdfdocxpriloha c4 - zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod podzemnich nebo o jeho zmenu

pdfdocxpriloha c5 - zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod povrchovych pro potreby jednotlivych obcanu domacnosti nebo o jeho zmenu

pdfdocxpriloha c6 - zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod podzemnich pro potreby jednotlivych obcanu domacnosti nebo o jeho zmenu

pdfdocxpriloha c7 - zadost o povoleni k nekterym cinnostem nebo o jeho zmenu

pdfdocxpriloha c8 - zadost o stavebni povoleni k vodnim dilum

pdfdocxpriloha c9 - zadost o stavebni povoleni k domovni cistirne odpadnich vod studni nebo jinemu vodnimu dilu potrebnemu k odberu podzemnich vod pro potreby jednotlivych obcanu domacnosti

pdfdocxpriloha c10 - zadost o povoleni k uzivani vodnich del

pdfdocxpriloha c11 - zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod s obsahem zvlast nebezpecne zavadne latky do kanalizace nebo o jeho zmenu

pdfdocxpriloha c12 - zadost o udeleni souhlasu

pdfdocxpriloha c13 - zadost o vyjadreni

pdfdocxpriloha c14 - zadost o vydani kolaudacniho souhlasu k uzivani vodniho dila

pdfdocxpriloha c15 - oznameni o uzivani vodniho dila

pdfdocxpriloha c16 - ohlaseni udrzovacich praci obnovy vodniho dila vodohospodarskych uprav stavebnich uprav

pdfdocxpriloha c17 - zadost o povoleni k odberu podzemnich vod pro potreby jednotlivych obcanu domacnosti a o stavebni povoleni ke studni nebo jinemu vodnimu dilu potrebnemu k takovemu odberu

pdfdocxpriloha c18 - zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod povrchovych pro potreby jednotlivych obcanu domacnosti a o stavebni povoleni k domovni cistirne odpadnich vod potrebne k takovemu vypousteni

pdfdocxpriloha c19 - zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod podzemnich pro potreby jednotlivych obcanu domacnosti a o stavebni povoleni k domovni cistirne odpadnich vod potrebne k takovemu vypousteni

pdfdocxpriloha c20 - ohlaseni vodnich del urcenych pro cisteni odpadnich vod do kapacity 50 ekvivalentnich obyvatel

pdfdocxpriloha c21 - zadost o stanoveni ochranneho pasma vodniho zdroje nebo o jeho zmenu

pdfdocxpriloha c22 - zadost o stanoveni ochranneho pasma vodniho dila nebo jeho zmenu

pdfdocxpriloha c23 - zadost o stanoveni zpusobu a podminek pro vypousteni dulnich vod do vod povrchovych nebo podzemnich nebo o jeho zmenu

pdfdocxpriloha c24 - zadost o stanoveni podminek pro pouziti zavadnych latek nebo o povoleni vyjimky pri pouziti zavadnych latek nebo o jeho zmenu

pdfdocxpriloha c25 - zadost o schvaleni manipulacniho radu vodniho dila

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2018:
13 600

Kalendář akcí

srpen 2018
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže