Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Provoz kompostárny

PROVOZ KOMPOSTÁRNY
Provozovatel: Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk IČ: 00299529
Odpovědný pracovník: Vlastimil Calábek, tel.: 734 411 473

Provozní doba:
Pondělí 14:00 – 16:00 hod.
Středa 14:00 – 16:00 hod.
Sobota 10:00 – 12:00 hod.

Provozovatel stanovuje následující seznam bioodpadu, který bude do kompostárny ukládán:
posekaná tráva, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, posekané křoviny, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, ovoce, zelenina, dřevo (v celku nebo posekané), odděleně sebrané organické hřbitovní odpady. Uvedené odpady do kompostárny vozte jen tehdy, pokud se již nevejdou do Vaší nádoby na bioodpad (větve, velké množství posekané trávy…).

Ostatní odpad nebude do kompostárny přijat (např. kameny, pařezy, stavební suť, atd.)

V zimních měsících doporučujeme telefonicky ověřit, zda na kompostárně obsluha skutečně je.

Jak se dostat na kompostárnu Šternberk mapka

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže