Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Životní situace odboru vnitřních věcí

pdf docxŽivotní situace - ztráty a nálezy

pdf docOznámení o konání veřejného shromáždění na území města Šternberka včetně jeho místních částí

pdf docVyřízení parkovací karty

pdf docxZrušení trvalého pobytu

pdf docZměna jména a příjmení 

pdf docxVyřízení úmrtního listu (prvopis)

pdf docVyřízení rodného listu pro nově narozené dítě

pdf docVyřízení druhopisu matričního dokladu – rodný list, oddací list, úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství

pdf docUzavření manželství

pdf docOvěřování podpisů - legalizace

pdf docOvěřování listin - vidimace

pdf docHlášení trvalého pobytu

pdf docxCestovní pas se strojově čitelnými údaji - tzv. e-Pas

pdf docOznačení nemovitosti domovními čísly

pdf docxVyřízení občanského průkazu

pdfNávštěvy jubilantů

pdfVítání občánků

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže