Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Informace o změně parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením

K 31.12.2012 pozbývá platnosti označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (označení O1). Každý držitel tohoto označení je povinen se dostavit k jeho výměně za nový parkovací průkaz. Na parkovací průkaz se vztahují všechny úlevy z pravidel silničního provozu, která se dosud vztahují k označení O1. Ke změně dochází na základě vyhlášky Ministerstva dopravy č. 290/2011 Sb., která vyšla 4.10.2011 ve sbírce zákonů, a kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška stanoví podobu „parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou" (označení O7). Tento parkovací průkaz má mezinárodní platnost, takže může být používán i v zahraničí. Více informací najdete v příloze. 
Informace k parkovacímu průkazu
Parkovací průkaz - výhody
 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže