Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Využijte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

  Využijte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

Obsah webu Šternberk.eu

Program regenerace Městské památkové zóny Šternberk na období 2013 – 2023

Zastupitelstvo města Šternberka schválilo dne 11. 9. 2013 „Program regenerace Městské památkové zóny Šternberk na období 2013 – 2023".

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vyhlásila vláda České republiky v roce 1992. Jeho hlavním smyslem bylo a je napomoci k záchraně a rozvoji nejcennějších částí historických měst. K podpoře realizace programu v jednotlivých městech mohou být vyčleněny finanční prostředky ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů a obcí. Nutnou podmínkou pro možnost poskytnutí státní finanční podpory na rekonstrukce kulturních památek je schválený městský program regenerace. V zásadě jde o program rozvoje jako soubor opatření směřujících k záchraně historicky nejcennějších částí měst.

Program regenerace městské památkové zóny (dále jen MPZ) pro město Šternberk byl schválen zastupitelstvem města dne 30. 3. 1995, je každoročně aktualizován a dopracováván. Současnost vyžaduje rekapitulaci rozsahu projektů, které již byly realizovány, míru naplnění cílů programu, změny v území a nové podněty k řešení problémů. V zájmu získání vyšší bonifikace při poskytování dotací na obnovu památek bylo proto Město Šternberk vyzváno k předložení nového Programu regenerace MPZ.

K návrhu Programu je přiložena Hodnotící zpráva Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Olomouci a vyjádření nezávislého odborníka.

Rada města předložený dokument projednala na své schůzi dne 12. 8. 2013 a usnesením číslo 2025/73 jej doporučila zastupitelstvu ke schválení.

Bližší informace poskytne odbor školství a kultury.

ikona pdf souboruProgram_regenerace_MPZ_Sternberk_2013_2023.pdf
ikona zip souborupriloha_8_1_Mapy.zip
ikona pdf souborupriloha_8_2_Karty_kulturnich_pamatek.pdf
ikona pdf souborupriloha_8_3_Prehled_vynalozenych_prostredku_na_obnovu_MPZ.pdf
ikona pdf souborupriloha_8_4_Priklady_dobre_praxe.pdf
ikona pdf souboruHodnotici_zpravy.pdf

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky