Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Využijte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

  Využijte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

Obsah webu Šternberk.eu

Upozornění vlastníkům objektů v městské památkové zóně a ochranném pásmu hradu

Upozorňujeme vlastníky objektů v Městské památkové zóně Šternberk na novelizaci zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Zejména si dovolujeme vlastníky objektů v památkové zóně upozornit na ustanovení zákona, kterými je stanovena povinnost vlastníků předem si vyžádat vyjádření orgánu památkové péče k zamýšleným pracím na nemovitostech. Podrobnosti najdete v příloze.

§ 14 Obnova kulturních památek *

(1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností - odboru školství a kultury Městského řadu Šternberk.

(2) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité národní kulturní památky, je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení (reklamy, označení provozoven), odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko odboru školství a kultury Městského úřadu Šternberk.

§ 17 Ochranné pásmo *

(3) Povinnost vyžádat si závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 je vyloučena, jde-li o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu nemovitosti v tomto ochranném pásmu, která není kulturní památkou.

Opatření při porušení povinností

§ 35 Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikání *

(1) Odbor školství a kultury Městského úřadu Šternberk uloží pokutu až do výše 2 000 000,- Kč právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání:

Ø nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu, užívá ji způsobem neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením nebo ji znehodnotí nebo zničí,

Ø provádí obnovu kulturní památky bez závazného stanoviska odboru školství a kultury Městského úřadu Šternberk nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku,

Ø provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité národní kulturní památky bez závazného stanoviska odboru školství a kultury Městského úřadu Šternberk podle § 14 odst. 2 nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku.

§ 39 Přestupky *(1)

Odbor školství a kultury Městského úřadu Šternberk může uložit pokutu až do výše 2 000 000,- Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že:

Ø nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu a nechrání ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, nebo kulturní památku užívá způsobem, který neodpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu,

Ø provádí obnovu kulturní památky bez závazného stanoviska odboru školství a kultury Městského úřadu Šternberk nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku,

Ø provádí neoprávněné výkopy na území s archeologickými nálezy,

Ø provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité národní kulturní památky bez závazného stanoviska odboru školství a kultury Městského úřadu Šternberk podle § 14 odst. 2 nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku.* nejedná se o úplnou citaci zákona

Historické centrum města Šternberka bylo prohlášeno za Městskou památkovou zónu (MPZ) vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10.9.1992.

Bližší informace získáte:Odbor školství a kultury MěÚ Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk, tel.: 585 086 227 nebo 585 086 306, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zákon o státní památkové péči - novela 350.00 Kb

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky