Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny ve Šternberku

  Provoz kompostárny ve Šternberku

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

 • Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

  Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

 • Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

  Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

 • Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

  Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

Obsah webu Šternberk.eu

Formuláře odboru dopravy a silničního hospodářství

Formuláře registru vozidel

pdfŽádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
pdfŽádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
pdfŽádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
pdfŽádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla
pdfŽádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel
pdfŽádost o vydání nového dokladu k vozidlu
pdfŽádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla
pdfŽádost o vydání tabulky s registrační značkou
pdfŽádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

pdfdocxF 04-03-03-01 Žádost o vydání zvláštního označení vozidla č. O5 – Označení vozidla praktického lékaře ve službě

pdfOznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou

Formuláře ŘP

pdfdocxF 04-04-04-01 Žádost o výpis evidenční karty řidiče
pdfdocxF 04-04-04-02 Žádost o výpis bodového hodnocení
pdfdocxF 04-04-04-04 Žádost o vrácení řidičského oprávnění § 100
pdfdocF 04-04-04-05 Žádost o vrácení ŘO po 12 bodech
pdfF 04-04-04-06 Žádost o odečet bodů
pdfdocxF 04-04-04-07 Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění § 93
pdfdocxF 04-04-04-08 Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění § 94
pdfdocF 04-04-04-09 Žádost o vydání paměťové karty vozidla
pdfdocF 04-04-04-10 Žádost o vydání servisní paměťové karty
pdfxlsF 04-04-04-11 Žádost o vydání paměťové karty řidiče

pdfdocŽádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

pdfdocPosudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

 

Formuláře TAXI

pdfdocxF 04-06-06-01 Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče taxislužby
pdfdocxF 04-06-06-02 Žádost o zapsání/vyřazení vozidla do/z evidence vozidel taxislužby
pdfdocxF 04-06-06-03 Oznámení změn

 

Žádost o koordinované stanovisko

pdfdocŽádost o koordinované stanovisko

 

Žádosti týkající se speciálního stavebního úřadu

pdfdocxOhlášení stavby (503/2006 Sb.)
pdfdocxŽádost o stavební povolení (503/2006 Sb.)
pdfdocxŽádost o vydání kolaudačního souhlasu (503/2006 Sb.)
pdfdocxŽádost o vydání společného povolení
pdfdocxF 04-08-08-01 Ohlášení stavby podle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona
pdfdocxF 04-08-08-02 Dodatečné povolení stavby

 

Žádosti týkající se silničního správního úřadu

pdfdocF 04-01-01-01 Žádost o povolení stavby v silničním ochranném pásmu
pdfdocF 04-01-01-02 Žádost o povolení připojení k pozemní komunikaci
pdfdocF 04-01-01-03 Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
pdfdocF 04-01-01-04 Žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace
pdfdocF 04-01-01-05 Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2022:
13 417


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky