Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Informace o změně zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - platná od 1.1.2009 týkající se poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

Informace o změně zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - platná od 1.1.2009 týkající se poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

Od 1.1.2009 dochází ke změně zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to v souvislosti se změnou § 37e) zákona č. 383/2008 Sb. – poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Více informací Vám podají zaměstnanci odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Šternberk, Opavská 1, Šternberk, kontaktní osoba p. Mariana Kubíková, tel.: 585 086 557.

Znění § 37e) zákona  č. 383/2008 Sb.  Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

(1) Žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu 31f) je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek se platí při první registraci použitého vybraného vozidla v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.

(2) Poplatek podle odstavce 1 je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství 31g) ve výši

a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,

b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,

c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b).

Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3.

(3) Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku podle odstavce 2 prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla.

(4) Poplatek podle odstavce 2 platí žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních motorových vozidel na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádějící registraci vystaví po zaplacení žadateli doklad osvědčující, že poplatek byl zaplacen. Na dokladu musí být uvedeno identifikační číslo vozidla (VIN) nebo číslo karosérie, případně podvozku.

(5) Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí. Vybrané poplatky převádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce ode dne jejich vybrání Státnímu fondu životního prostředí České republiky

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže