Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Formuláře obecního živnostenského úřadu

 

pdfF 08-01-01-02 Plná moc
pdfF 08-01-01-03 Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

pdfF 08-02-02-01 Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - FO
pdfF 08-02-02-02 Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - PO 
pdfF 08-02-02-03 Oznámení změn a doplnění - zemědělský podnikatel
pdfF 08-02-02-04 Zemědělský podnikatel - PO - statutární orgán
pdfF 08-02-02-05 Žádost o výpis z evidence IS zemědělského podnikatele
pdfF 08-02-02-06 Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

 

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular--159758
Pod uvedeným odkazem jsou k dispozici tyto celostátní formuláře:

Obecní živnostenský úřad informuje podnikatele o možnosti využití elektronického podání na Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Šternberk, a to vyplněním elektronického podání staženého z webových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.rzp.cz/elpod.html. Stažení této aplikace je poskytováno zdarma a pokud máte aktivovanou datovou schránku nebo vlastníte alespoň zaručený elektronický podpis (možnost podat přes e-podatelnu MěÚ), může být tato cesta pro Vás nejpohodlnějším spojením s našim úřadem. Pokud se však rozhodnete této možnosti nevyužít, pracovníci našeho úřadu jsou připraveni při osobní návštěvě Obecního živnostenského úřadu MěÚ Šternberk na místě s Vámi tento elektronický formulář vyplnit.

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže