Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Základní informace o identifikačních číslech provozoven

Podnikatelé jistě zaznamenali to, že je jim v posledních měsících zasíláno vyrozumění  o přidělení identifikačních čísel k jejich provozovnám a my bychom jim rádi touto cestou  poskytli všechny základní informace, které se váží k tomuto novému údaji.

Co je to identifikační číslo provozovny (IČP)?

Jedná se o nový údaj poskytnutý správcem základního registru osob dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění.  IČP je desetimístné číslo a váže se k jednotlivému subjektu a pro určitou provozovnu, tzn. pokud v jednom objektu provozuje svoji činnost více podnikatelů, bude provozovna označena několika IČP. Jestliže provozovnu s přiděleným IČP získá jiná osoba, bude provozovně přiděleno nové IČP.

Povinnost živnostenského úřadu

Dle Čl. XXII zákona č. 227/2009 Sb. všem provozovnám zřízeným před 1.7.2010 přidělí živnostenský úřad (příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona)  IČP poskytnuté správcem základního registru osob a to nejpozději do 1.7.2012, a v téže lhůtě o tom podnikatele vyrozumí.  Přiloženým vyrozuměním tak zdejší úřad plní povinnost stanovenou zákonem.

Povinnost a lhůty pro podnikatele

Podnikatel, který zřídil provozovnu před 1.7.2010 (tzn. provozovna byla zapsána do živnostenského rejstříku před 1.7.2010), je povinen označit provozovnu tímto IČP a užívat jej, a to nejpozději od 1.8.2012.

U nových provozoven ohlášených po 1.7.2010 živnostenský úřad přidělí IČP, nebylo-li již přiděleno, provede zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu a přiděleném IČP bude informovat podnikatele. Tento údaj tak bude podnikatel znát neprodleně po zápisu provozovny do živnostenského rejstříku a musí jím bez prodlení trvale a viditelně označit svoji provozovnu.

V zaslaném vyrozumění jsou  i  provozovny, ve kterých již byla činnost ukončena, popř. některé  zřízené provozovny zde nejsou uvedeny…Jak je to možné?

Živnostenský úřad při přidělování IČP vychází ze stavu zapsaného v živnostenském rejstříku. V přiloženém vyrozumění by měly být všechny provozovny, vyjma těch, kterým již v minulosti bylo přiděleno IČP a podnikatel byl o tomto vyrozuměn dříve (jedná se o provozovny zřízené po 1.7.2010). Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně předem oznámit živnostenskému úřadu. Je možné, že tak z Vaší strany nebylo učiněno. Podání lze provést osobně na Městském úřadě Šternberk, odboru obecní živnostenský úřad, který sídlí na ul. Opavská č. 1,  ve  2.poschodí, nebo na kterémkoli obecním živnostenském úřadě.

Jakým způsobem se označuje živnostenská provozovna?

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou (názvem právnické osoby) nebo jménem a příjmením podnikatele, identifikačním číslem podnikatelského subjektu - osoby (IČ) a identifikačním číslem provozovny (IČP). Mobilní provozovna a automat musí být dále označena údajem o místě podnikání nebo sídle podnikatele. Provozovna sloužící k poskytování služeb nebo k prodeji zboží spotřebitelům navíc i jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (s výjimkou automatů) a prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli. Prodejní nebo provozní dobou nemusí být označena mobilní provozovna a automat. Provozovny, ve kterých jsou poskytovány ubytovací služby, musí být dále označeny kategorií a třídou ubytovacího zařízení.

U vstupu do zařízení společného stravování provozovaného na základě hostinské činnosti je jeho provozovatel povinen viditelně označit, zda jde o nekuřácké zařízení, kuřácké zařízení nebo zařízení s vyhrazenými prostory pro kuřáky a nekuřáky (další podrobnosti v zák. č. 379/2005 Sb., v platném znění). Bc. Iveta Tomečková – vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Identifikační čísla provozoven - informace 30.50 Kb

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže