Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Pravidla pro vkládání dotazů

Vážení tazatelé,

dovolujeme si Vás seznámit s pravidly pro vkládání dotazů do rubriky Dotazy občanů. Pro vkládání dotazů je k dispozici formulář, do kterého tazatel vloží svůj dotaz a vyplní povinná pole: jméno a příjmení a dále e-mail, na který si přeje zaslat odpověď. 

Odpovědi budou podávány zpravidla do jednoho týdne od vložení dotazu a budou odesílány přímo na uvedenou mailovou adresu tazatele. Odpovědi jednotlivým tazatelům nebudou na stránkách města zveřejněny. Odpovědi na dotazy, ve kterých budou informace pro širší veřejnost nebo odpovědi na často se opakující dotazy, budou zveřejněny v aktualitách na stránkách města.  

Provozovatel této rubriky bude odpovídat výhradně na dotazy týkající se činnosti právnické osoby Město Šternberk. Nebude reagovat na dotazy vybízející k rasové nesnášenlivosti, dotazy obsahující vulgarity či urážky jednotlivců nebo skupin osob.

Na příspěvky, které nebudou formulovány jako dotaz, nebude odpovídáno. Různá upozornění či podněty (např. nefungující veřejné osvětlení, poškozené odpadkové koše, závady na chodnících, vodovodech, plynovodech apod.) budou předávány přímo kompetentním zaměstnancům městského úřadu, orgánům města nebo dotčeným správcům sítí k vyřízení.

Na dotazy občanů bude odpovídat tisková mluvčí, vedoucí odborů, tajemník, případně starosta nebo místostarostové, popřípadě členové rady města a tazatelům budou odpovědi odesílány mailem prostřednictvím tiskové mluvčí. 

Odesláním dotazu či podnětu automaticky souhlasíte s výše uvedeným.

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže