Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Změna č. 1 Územního plánu Šternberk

Změnu č. 1 Územního plánu Šternberk vydalo Zastupitelstvo města Šternberka
18. 9. 2019, nabytí účinnosti 17. 10. 2019.

Textová část

Textová část změna územního plánu

Z1_UP_text_zmena.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 619,35 kB

Výkresová část

Výkres základního členění

ZM1_UP_ST_I1_ZCU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 693,32 kB

Hlavní výkres

ZM1_UP_ST_I2_HLV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 694,93 kB

Výkres širších vztahů

ZM1_UP_ST_II1_SVZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,62 MB

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

ZM1_UP_ST_II3_ZPF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 292,09 kB

Koordinační výkres

ZM1_UP_ST_II2_KOV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,8 MB

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375