Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Územní plán Šternberk

Územní plán Šternberk vydalo Zastupitelstvo města Šternberka dne 11. 12. 2013, nabytí účinnosti 5. 2. 2014.

Textová část

Územní plán

UP_Sternberk.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 796,15 kB

Územní plán odůvodnění

UP_Sternberk_-_oduvodneni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,66 MB

Výkresová část

Výkres základního členění

505188_ZCU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,76 MB

Hlavní výkres

505188_HLV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,46 MB

Výkres dopravní infrastruktury

505188_DES.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,83 MB

Koncepce technické infrastruktury – energetika a spoje

505188_EAS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,07 MB

Výkres pořadí změn

505188_ETA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,75 MB

Výkres širších vztahů

505188_SVZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,16 MB

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

505188_VPZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,57 MB

Výkres technické infrastruktury – vodní hospodářství

505188_VOD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,52 MB

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

505188_ZPF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,72 MB

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375