Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

IV. aktualizace ÚAP obcí ORP Šternberk 2016


Ke stažení na Portále územního plánovaní Olomouckého kraje: http://uap.olkraj.cz

Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk jsou pořizovány od roku 2008 v pravidelných aktualizacích a mají za úkol zjišťovat a vyhodnocovat stav a vývoj území. ÚAP slouží zejména jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, pro pořizování územně plánovací dokumentace a jejich změn a pro pořizování územních studií. Dále pak pro vyhodnocování vlivu ÚPD na udržitelný rozvoj, posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, poskytování územně plánovací informace.

Zveřejnění probíhá prostřednictvím Portálu územního plánování Olomouckého kraje.

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375