Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Strategie cestovního ruchu


Strategie cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008–2010 (výhled do roku 2013) byla schválena Zastupitelstvem města Šternberka dne 26. 3. 2008 usnesením číslo 389/12.

Dokument je zveřejněn v původním znění z roku 2008, bude aktualizován.

Cílem dokumentu je ve městě Šternberku a mikroregionu Šternbersko zhodnotit stávající situaci v oblasti cestovního ruchu (dále jen CR) a v návaznosti na to navrhnout vhodnou strategii, která zde s důrazem na zachování trvale udržitelného rozvoje podnítí rozvoj CR a povede k ekonomické prosperitě Šternberska a jeho obyvatel.

Strategie jednoznačně vychází z klíčových atraktivit a aktivit, které je třeba podporovat a rozvíjet. Dále se soustřeďuje na klíčové problémy a překážky rozvoje CR, které je nutné odstranit nebo v první fázi alespoň zmírnit. Jednotlivá opatření jsou ve strategii navržena tak, aby byl díky možnosti získání finančních prostředků z operačních programů nového plánovacího období 2007–2013 lépe využíván potenciál CR ve městě Šternberku i v mikroregionu Šternbersko, a díky tomu byl výrazně stimulován jejich další rozvoj.

Dokument Strategie rozvoje CR pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko obsahuje:

I. Situační analýzu – charakteristika současného stavu z hlediska CR, analýza SWOT
II. Návrhovou část – priority a návrhová opatření strategického rozvoje
III. Akční plán – konkretizace jednotlivých návrhových opatření

Vize – stav, kterého chceme dosáhnout do let 2013–2015

Město Šternberk a mikroregion Šternbersko – dobře řízené území regionálního a v některých případech národního významu (hrad, Ecce Homo, Expozice času) známé jako oblast příměstské rekreace s významným kulturně-historickým dědictvím a jedinečnými podmínkami pro aktivní trávení volného času a zábavu. Oblast, která se moderně rozvíjí, drží krok s trendy CR, plně využívá všech svých předností a tak přispívá k ekonomické prosperitě obyvatel a trvale udržitelnému rozvoji města i celého mikroregionu. Šternberk – město turistiky.

Úvodní strana

1861-uvodni-strana-strategie.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 83,55 kB

Situační analýza

1861-strategie-situacni-analza.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 830,93 kB

Návrhová část

1861-strategie-navrhova-cast.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 890,29 kB

Akční plán

1861-strategie-akcni-plan.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 551,99 kB

Resume

1861-resume.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 254,53 kB

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
7
26
9
27
7
28
7
29
11
30
14
1
7
2
5
3
4
4
6
5
10
6
9
7
16
8
10
9
8
10
6
11
6
12
7
13
7
14
12
15
11
16
6
17
7
18
6
19
7
20
8
21
14
22
7
23
7
24
6
25
6
26
5
27
6
28
10
29
7
30
5
31
6
1
5
2
7
3
5
4
11
5
6

Sociální sitě

Facebook
Instagram
YouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375