Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Formuláře

Formuláře

Žádost o výpůjčku nádoby na bioodpad

zadost_o_vypujcku_nadoby_na_bioodpad.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 157,33 kB

Žádost o výpůjčku nádoby na bioodpad

zadost_o_vypujcku_nadoby_na_bioodpad.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 457,25 kB

Žádost o výpůjčku nádoby pro separaci papíru

zadost_o_vypujcku_nadoby_pro_separaci_papiru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 169,58 kB

Žádost o výpůjčku nádoby pro separaci papíru

zadost_o_vypujcku_nadoby_pro_separaci_papiru.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 472,04 kB

Žádost o výpůjčku nádoby pro separaci plastu

zadost_o_vypujcku_nadoby_pro_separaci_plastu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 172,57 kB

Žádost o výpůjčku nádoby pro separaci plastu

zadost_o_vypujcku_nadoby_pro_separaci_plastu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 475,32 kB

Žádost o kontejner na bioodpad – bytové domy

zadost_o_kontejner_na_bioodpad-bytove_domy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 219,95 kB

Žádost o kontejner na bioodpad – bytové domy

zadost_o_kontejner_na_bioodpad-bytove_domy.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 488 kB

F 06-01-01-02 Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění odpadů

F_06-01-01-02-zadost_o_upusteni_od_trideni_odpadu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 92,55 kB

F 06-01-01-02 Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění odpadů

F_06-01-01-02-zadost_o_upusteni_od_trideni_odpadu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,28 kB

F 06-01-01-03 Žádost o vyjádření odboru životního prostředí

f_06-01-01-03i.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 116,65 kB

F 06-01-01-03 Žádost o vyjádření odboru životního prostředí

f_06-01-01-03i.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 32,5 kB

F 06-01-01-04 Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

F_06-01-01-04-zadost_o_zavazne_stanovisko_odpady.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 141,62 kB

F 06-01-01-04 Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

F_06-01-01-04-zadost_o_zavazne_stanovisko_odpady.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 24,09 kB

F 06-02-02-01 Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší

F_06-02-02-01_zadost_o_vydani_zavazneho_stanoviska_z_hledika_ochrany_ovzdusi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,8 kB

F 06-02-02-01 Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší

F_06-02-02-01_zadost_o_vydani_zavazneho_stanoviska_z_hledika_ochrany_ovzdusi.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,39 kB

F 06-03-03-01 Žádost o odnětí/omezení pozemků určených k plnění funkce lesa

f_06-03-03-01i.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 122,33 kB

F 06-03-03-01 Žádost o odnětí/omezení pozemků určených k plnění funkce lesa

f_06-03-03-01i.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30,5 kB

F 06-03-03-02 Žádost o prohl. pozemku za pozemky určené k plnění funkce lesa

f_06-03-03-02i.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,32 kB

F 06-03-03-02 Žádost o prohl. pozemku za pozemky určené k plnění funkce lesa

f_06-03-03-02i.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB

F 06-03-03-03 Žádost o souhlas orgánu státní správy lesů k vydání územ. rozh.

f_06-03-03-03i.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,76 kB

F 06-03-03-03 Žádost o souhlas orgánu státní správy lesů k vydání územ. rozh.

f_06-03-03-03i.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28 kB

F 06-06-06-01 Žádost o odnětí ze ZPF

F_06-06-06-01_Zadost_o_odneti_ze_ZPF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 311,32 kB

F 06-06-06-01 Žádost o odnětí ze ZPF

F_06-06-06-01_Zadost_o_odneti_ze_ZPF.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 24,73 kB

F 06-06-06-02 Žádost o vyjádření k návrhu sítí technického vybavení

F_06-06-06-02_Zadost_o_vyjadreni_k_navrhu_siti_technickeho_vybaveni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 195,67 kB

F 06-06-06-02 Žádost o vyjádření k návrhu sítí technického vybavení

F_06-06-06-02_Zadost_o_vyjadreni_k_navrhu_siti_technickeho_vybaveni.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 18,72 kB

F 06-06-06-03 Vstupní údaje k výpočtu odvodu za odnětí půdy ze ZPF

F_06-06-06-03_Vstupni_udaje_k_vypoctu_odvodu_za_odneti_pudy_ze_ZPF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 195,2 kB

F 06-06-06-03 Vstupní údaje k výpočtu odvodu za odnětí půdy ze ZPF

F_06-06-06-03_Vstupni_udaje_k_vypoctu_odvodu_za_odneti_pudy_ze_ZPF.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 31,5 kB

F 06-07-07-01 Žádost k povolení rozšíření geograficky nepůvodního druhu

f_06-07-07-01i.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 119,94 kB

F 06-07-07-01 Žádost k povolení rozšíření geograficky nepůvodního druhu

f_06-07-07-01i.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,35 kB

F 06-07-07-02 Žádost o vydání souhlasu k umisťování a povolování staveb

f_06-07-07-02i.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 119,2 kB

F 06-07-07-02 Žádost o vydání souhlasu k umisťování a povolování staveb

f_06-07-07-02i.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,45 kB

F 06-07-07-03 Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP

f_06-07-07-03.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 95,11 kB

F 06-07-07-03 Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP

f_06-07-07-03.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,07 kB

F 06-07-07-04 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les

f_06-07-07-04i.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 98,41 kB

F 06-07-07-04 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les

f_06-07-07-04i.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 39,5 kB

F 06-07-07-05 Oznámení o kácení dřevin rostoucí mimo les

f_06-07-07-05i.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 124,52 kB

F 06-07-07-05 Oznámení o kácení dřevin rostoucí mimo les

f_06-07-07-05i.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 36,5 kB

F 06-07-07-06 Oznámení havarijní kácení

f_06-07-07-06i.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 360,43 kB

F 06-07-07-06 Oznámení havarijní kácení

f_06-07-07-06i.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 65,5 kB

F 06-09-09-01 Žádost o zařazení (změnu) do evidence místních poplatků – trvalý pobyt

F_06-09-09-01_Zadost_o_zarazeni-zmenu-do_evidence_mistnich_poplatku_-_trvaly_pobyt.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 194,15 kB

F 06-09-09-01 Žádost o zařazení (změnu) do evidence místních poplatků – trvalý pobyt

F_06-09-09-01_Zadost_o_zarazeni-zmenu-do_evidence_mistnich_poplatku_-_trvaly_pobyt.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 39 kB

F 06-09-09-02 Žádost o zařazení (změnu) do evidence místních poplatků – chataři

F_06-09-09-02_Zadost_o_zarazeni-zmenu-do_evidence_mistnich_poplatku_-_chatari.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 193,41 kB

F 06-09-09-02 Žádost o zařazení (změnu) do evidence místních poplatků – chataři

F_06-09-09-02_Zadost_o_zarazeni-zmenu-do_evidence_mistnich_poplatku_-_chatari.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35,5 kB

F 06-09-09-03 Ohlášení pobytu v zahraničí

F_06-09-09-03_Ohlaseni_pobytu_v_zahranici.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 191,69 kB

F 06-09-09-03 Ohlášení pobytu v zahraničí

F_06-09-09-03_Ohlaseni_pobytu_v_zahranici.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35,5 kB

F 06-09-09-04 Žádost o vrácení přeplatku

F_06-09-09-04_Zadost_o_vraceni_preplatku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 185,18 kB

F 06-09-09-04 Žádost o vrácení přeplatku

F_06-09-09-04_Zadost_o_vraceni_preplatku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB

F 06-09-09-05 Žádost o přeúčtování

F_06-09-09-05_Zadost_o_preuctovani.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 182,9 kB

F 06-09-09-05 Žádost o přeúčtování

F_06-09-09-05_Zadost_o_preuctovani.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 29 kB

F 06-09-09-06 Žádost o zařazení (změnu) do evidence místních poplatků – dům, byt

F_06-09-09-06_Zadost_o_zarazeni-zmenu-do_evidence_mistnich_poplatku_-_dum_byt.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 195,45 kB

F 06-09-09-06 Žádost o zařazení (změnu) do evidence místních poplatků – dům, byt

F_06-09-09-06_Zadost_o_zarazeni-zmenu-do_evidence_mistnich_poplatku_-_dum_byt.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 39 kB

F 11-04-04-01 Žádost o koordinované stanovisko

f_11-04-04-01_zadost_o_koordinovane__stanovisko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 294,03 kB

F 11-04-04-01 Žádost o koordinované stanovisko

f_11-04-04-01_zadost_o_koordinovane__stanovisko.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 90 kB

Měsíční hlášení o plnění plánu odlovu zvěře

msn_hlen_o_plnn_plnu_odlovu_zve.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 164,7 kB

Měsíční hlášení o plnění plánu odlovu zvěře

msn_hlen_o_plnn_plnu_odlovu_zve.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 76,5 kB

Žádost o vydání loveckého lístku

zadost_o_vydani_loveckeho_listku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 25,55 kB

Žádost o vydání rybářského lístku

zadost_o_vydani_rybarskeho_listku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 61,65 kB

Přílohy k vyhlášce č. 183/2018 Sb. platné od 01.09.2018

Příloha č. 1 – Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

priloha_c1-Zadost_o_povoleni_k_nakladani_s_povrchovymi_nebo_podzemnimi_vodami_nebo_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 447,16 kB

Příloha č. 2 – Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

priloha_c2-Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 339,32 kB

Příloha č. 3 – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

priloha_c3-Zadost_o_pvoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_nebo_o_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 304,55 kB

Příloha č. 4 – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

priloha_c4-Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_nebo_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 331,53 kB

Příloha č. 5 – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

priloha_c5-Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti_nebo_o_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 307,87 kB

Příloha č. 6 – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

priloha_c6-Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 298,23 kB

Přiloha č. 7 – Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

priloha_c7-Zadost_o_povoleni_k_nekterym_cinnostem_nebo_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 311,32 kB

Příloha č. 8 – Žádost o stavební povolení k vodním dílům

priloha_c8-Zadost_o_stavebni_povoleni_k_vodnim_dilum.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 386,67 kB

Příloha č. 9 – Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

priloha_c9-Zadost_o_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__studni_nebo_jinemu_vodnimu_dilu_potrebnemu_k_odberu_podzemnich_vod__domacnosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 384,81 kB

Příloha č. 10 – Žádost o povolení k vypouštění odpadním vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

priloha_c10-Zadost_o_stavebni_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_s_obsahem_zvlast_nebezpecne_latky_do_kanalizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 395,77 kB

Příloha č. 11 – Žádost o udělení souhlasu

priloha_c11-Zadost_o_udeleni_souhlasu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 269,84 kB

Příloha č. 12 – Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

priloha_c12-Zadost_o_zavazne_stanovisko_vodopravniho_uradu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 316,44 kB

Příloha č. 13 – Žádost o vyjádření

priloha_c13-Zadost_o_vyjadreni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,35 kB

Příloha č. 14 – Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

priloha_c14-Zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu_k_uzivani_vodnich_del.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 424,52 kB

Příloha č. 15 – Oznámení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

priloha_c15-Ohlaseni_udrzovacich_praci_obnovy_vodniho_dila__vodohospodarskych_uprav.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 279,07 kB

Příloha č. 16 – Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

priloha_c16-Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_a_stavebni_povoleni_ke_studni__domacnosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,65 kB

Příloha č. 17 – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

priloha_c17-Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__domacnosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 304,05 kB

Příloha č. 18 – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

priloha_c18-Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod_domacnosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 309,32 kB

Příloha č. 19 – Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

priloha_c19-Ohlaseni_vodnich_del_urcenych_pro_cisteni_odpadnich_vod_do_kapacity_50_ekvivalentnich_obyvatel.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 311,38 kB

Příloha č. 20 – Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

priloha_c20-Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 384,77 kB

Příloha č. 21 – Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

priloha_c21-Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_dila.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 403,53 kB

Příloha č. 22 – Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

priloha_c22-Zadost_o_stanoveni_zpusobu_a_podminek_pro_vypousteni_dulnich_vod_do_vod_povrchovych_nebo_podzemnich.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 373,13 kB

Příloha č. 23 – Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

priloha_c23-Zadost_o_stanoveni_zpusobu_a_podminek_pro_vypousteni_dulnich_vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 647,76 kB

Příloha č. 24 – Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

priloha_c24-Zadost_o_vyjimku_z_dosahovani_cilu_ochrany_vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 238,24 kB

Příloha č. 25 – Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

priloha_c25-Zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu_vodniho_dila.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 270,45 kB

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375