Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Občané se ptají… odpovědi na nejčastější dotazy ze sociální problematiky města

Na internetových stránkách města Šternberka se v rubrice Dotazy občanů velmi často objevují dotazy na téma sociální problematiky a soužití s menšinovými skupinami obyvatelstva.

Některé dotazy se soustavně opakují, frekvence dotazů narůstá i s příchodem jednotlivých ročních období – v létě se týkají poskytování permanentek na městské koupaliště pro určité skupiny obyvatel, v zimě zase služeb pro osoby bez přístřeší. Nejčastěji pokládané dotazy jsme se rozhodli zveřejnit.

Dotaz č. 1

Kde se mohou lidé bez přístřeší ve Šternberku umýt a dát si do pořádku osobní věci, např. vyprat si prádlo, okoupat se a brát vodu na pití.

Odpověď k dotazu č. 1

Lidé bez přístřeší jsou lidé, kteří z různých důvodů ztratili nebo opustili svůj domov, byt, ubytování, neumějí vyřešit komplikované problémy s tím spojené a hledají pomoc. Tito lidé se v první řadě musí obrátit na své rodiny. Pokud rodinu nemají nebo tato rodina z nějakého důvodu nefunguje nebo nechce pomoci, mohou se obrátit na odbor sociálních věcí MěÚ Šternberk, kde jim ve spolupráci s kurátorem pro dospělé zajistíme ubytování v azylovém domě. V azylovém domě jim budou zabezpečeny všechny základní potřeby (hygiena, výdej stravy,  popřípadě možnost její přípravy, apod.). Azylové domy slouží pro práci s lidmi bez přístřeší a nabízí jim potřebnou pomoc. Představují komplex služeb poskytujících individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční pomoc osobám, které se ocitnou v krizové situaci. Dále plní funkci reintegračního zařízení, které zachycuje, ubytovává a za pomoci širší spolupráce pomáhá hledat další uplatnění, jako například prosazování práv a zájmů na trhu práce, poradenství a výchovné, vzdělávací a aktivační služby.

Datum vložení: 22. 3. 2012 16:20
Datum poslední aktualizace: 23. 10. 2023 13:25

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375