Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Informace o změně parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením

K 31. 12. 2012 pozbývá platnosti označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (označení O1).

Každý držitel tohoto označení je povinen se dostavit k jeho výměně za nový parkovací průkaz. Na parkovací průkaz se vztahují všechny úlevy z pravidel silničního provozu, která se dosud vztahují k označení O1. Ke změně dochází na základě vyhlášky Ministerstva dopravy č. 290/2011 Sb., která vyšla 4.10.2011 ve sbírce zákonů, a kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška stanoví podobu „parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou" (označení O7). Tento parkovací průkaz má mezinárodní platnost, takže může být používán i v zahraničí. Více informací najdete v příloze.

Přílohy

Informace k parkovacímu průkazu

info_-_park_prukaz.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 292,18 kB

Parkovací průkaz – výhody

info_-_vyhody_prukaz.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 228,05 kB
Datum vložení: 11. 11. 2012 16:19
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2022 16:20

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375