• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

  Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

 • Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

  Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

 • Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

  Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

  Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

 • Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

  Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008
Dotazy občanů

Vážení spoluobčané, 
v případě, že se Vám nepodaří vložit dotaz do této rubriky, zašlete jej prosím na adresu cernocka@sternberk.cz. Váš dotaz bude vyřízen dle pravidel této rubriky. Děkujeme za pochopení.

Vyřešte příklad: 3 plus 7 se rovná

Rozbalit vše + | Sbalit vše -
+Frank Pavel: Vodotrysk náměstí

Dobrý den,chci se zeptat na ten složený materiál (plotny) kolem vodotrysku na náměstí.To už je hotové "dílo",nebo se s tím bude ještě něco dělat.Nechcete snad namluvit,že tohle je umělecké dílo.Děkuji.

Vážený pane Franku,

současná podoba Hlavního náměstí je výsledkem rekonstrukce, která probíhala v letech 2004 - 2006 a zahrnovala práce nejen na Hlavním náměstí, ale i stavební úpravy náměstí Horního, Radniční a Bezručovy ulice.Tvář centra se stále mění, dorůstá nová zeleň, úpravy veřejných prostor přiměly řadu vlastníků k opravám vlastních nemovitostí, samotné město Šternberk realizuje či připravuje další úpravy v památkové zóně.

Úpravy Hlavního náměstí a Radniční ulice, jejichž nedílnou součástí je objekt s vodotryskem, jsou výsledkem architektonické soutěže, kterou zajišťovalo město Šternberk ve spolupráci a za soutěžních podmínek České komory architektů. O tom, jak velkou roli Česká komora architektů architektonickým soutěžím přisuzuje, hovoří často už složení soutěžních komisí. V té, která hodnotila soutěžní návrhy ve Šternberku, představovali odborné zastoupení takové osobnosti jako např. prof. Ing. arch. Miroslav Masák, dr. h. c. (architekt, vysokoškolský profesor a bývalý poradce prezidenta Václava Havla), akademický sochař prof. Márius Kotrba (bývalý vysokoškolský pedagog, tragicky zemřel v r. 2011, z jeho dílny pochází např. socha Sv. Kryštofa na obchvatu Olomouce).

Vítězný návrh, jehož výsledkem je současná podoba Hlavního náměstí, je dílem brněnského ateliéru RAW (doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, doc. Ing. arch. Ivan Wahla). Tento ateliér patří k naší špičce v návrzích úprav veřejných prostor, o čemž svědčí řada ocenění v architektonických soutěžích. K významným realizacím jejich návrhů patří kromě šternberského náměstí např. Masarykovo náměstí v Ostravě, náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou, Masarykovo náměstí v Jeseníku, Zelný trh v Brně.

Jsme si vědomi, že vnímání umění, a to jak děl určených především k prezentaci v galeriích, tak toho umění, které je běžnou součástí každodenního života, ke kterému můžeme řadit právě i úpravy veřejných prostor, je silně individuální záležitostí a proto chápeme i Vaše přísné hodnocení.

S pozdravem

Ing. Pavel Sehnal
vedoucí oddělení investic a místních komunikací
odbor investic a veřejných zakázek

IP: 185.199.84.35 Dotaz z: 12.10.2017
+K.Č.: Hubertova jízda

Dobrý den, prosím o sdělení jakou trasou povede Hubertova jízda v okolí Šternberka,děkuji.

Vážený pane,

trasu Hubertovy jízdy v terénu, tj.  mimo Šternberk, určí pořadatel akce v den konání. Ve Šternberku pak bude jízda k vidění v Tyršových sadech 21. října od 10 hodin, průvod do  města začne v 10:30 hodin a  od 13 hodin můžete vidět hon na lišku opět v Tyršových sadech.

Bližší informace k akci poskytne pan Vladimír Lorenc, tel.: 604 305 911, e-mail: koneridec@seznam.cz

S pozdravem

Mgr.  Irena Černocká
tisková mluvčí   

IP: 80.188.135.162 Dotaz z: 12.10.2017
+Pohanková: Ulice Smetanova

Dobrý den,

chci se zeptat, jakým způsobem se bude řešit dopravní situace na ulici Smetanova.

V zahrádkářské kolonii na konci této ulice se už delší dobu staví nové domy a všechny nákladní auta, domíchávače, apod. jezdí po ulici, která na toto svoji šířkou není vůbec vhodná, nehledě na to, že ulice nemá chodníky a parkují zde auta. Je jen otázka času, kdy se stane nějaká nehoda.

Bude MÚ řešit jinou příjezdovou cestu k nově postaveným domům? Pokud ano, kdy?

Děkuji za odpověď.

Pohanková

 

Vážená paní Pohanková,

město Šternberk si je vědomo všech Vámi uvedených problémů ve Smetanově ulici, které doprovází výstavbu v její horní části: pohyb stavební techniky, absence pěších komunikací, parkování automobilů vlastníků nemovitostí, kteří by je měli parkovat na vlastních pozemcích.

Veškerá výstavba byla povolena v příslušných správních řízeních, ve kterých město jako účastník řízení poukazovalo na nedostatky technické a dopravní infrastruktury lokality.

Ve spolupráci s vlastníky pozemků, určených k zástavbě, město zajistilo územní studii, řešící širší vztahy v území včetně návrhu dopravní infrastruktury a jejího režimu. V současné době zajišťuje pro část lokality dokumentaci technické a dopravní infrastruktury k územnímu řízení.

Současně však upozorňujeme na skutečnost, že v nejbližším období město Šternberk neuvažuje se zafinancováním navrhované technické a dopravní infrastruktury v území a v tomto směru počítá s vyšší iniciativou a případnou účastí jejích budoucích uživatelů.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Ing. Miroslava Šestáková,
vedoucí odboru investic a veřejných zakázek

IP: 80.188.30.170 Dotaz z: 10.10.2017
+Jaroslav F.: Parkování aut u sokolovny

Dobrý den.

Velmi často jezdím po Zahradní ulici,okolo sokolovny.Ulice je sice pro auta jednosměrná ale cyklisté mohou jezdit i v protisměru.A o to právě jde.Parkující automobily stojí i v zatáčce ,přímo naproti sokolovně,a to mnohdy i tak že projet okolo nich je tak o fous.Do protisměru v zatáčce není vidět,tudíž cyklista se proti řidiči objeví nečekaně.Zvláště teď na podzim při snížené viditelnosti je to hodně nebezpečné.Nestálo by za to ,v krátkém úseku /zatáčky / umístit značku -zákaz stání ?

                Děkuji za odpověď.    J.F.

 

Vážený pane, 

Váš podnět bude předložen na jednání dopravní komise 23. října 2017.  Podrobnější informace po jednání komise obdržíte u pana Jiřího Kummera, tel.:+420 585 086 230 nebo mail e-mail: kummer@sternberk.cz

Děkujeme za Vaš připomínku. 

S pozdravem 

Ing. Miroslava Šestáková
vedoucí odboru investic a veřejných zakázek

 

IP: 2a00:1028:83cc:7722: Dotaz z: 06.10.2017
+Michal: Světlov - nové byty

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že na Světlově zřejmě již začala výstavba nových bytů (bagr provádí skrývku ornice), tak bych se chtěl zeptat:


1) bylo územní řízení či stavební povolení již uveřejněno na úřední desce ? Na nástěnce na stránkách města jsem si zatím ničeho nevšiml.


2) jak se stavební úřad vyjádřil k výšce budov oproti původnímu projektu (vyšší než okolní budovy a z toho plynoucí zastínění), omezení výhledu atd.


3) jak se město Šternberk tedy ve finále postaví k větší frekvenci automobilové dopravy v úzkých ulicích Světlova ? Zakáže stání automobilů na ulici majitelům současných nemovitotí ? (a to jak směrem od města, tak směrem do Žlebu). Již dnes tyto auta v podstatě porušují předpisy (při stání musí zůstat pro každý směr jízdy volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry.). Pokud město zakáže stání na ulici Světlov, jak zajistí současným nemovitostem parkování ? Bude stavět další parkovací dům, jak má město v plánu v jiné městské lokalitě ? Nebo město rozšíří komunikaci na úkor chodníků? Dopravní a parkovací situace je na Světlově katastrofální a výstavba nových bytů ji ještě zhorší.

 

Vážený pane,

k Vašim dotazům sdělujeme následující:

 ad)1
Ve věci stavby „Bytové domy Šternberk – Světlov“ probíhalo společné řízení o změně původního územního rozhodnutí a změně stavby před jejím dokončením a v měsíci září bylo vydáno společné rozhodnutí. V rámci řízení se písemnosti nedoručovaly veřejnou vyhláškou a z tohoto důvodu nebyly tedy zveřejňovány na úředních deskách. 

ad)2
Součástí podkladů k žádosti o povolení stavby byla i studie denního osvětlení a proslunění, kterou bylo prokázáno, že navrhovanou změnou stavby před dokončením se podmínky oslunění a denního osvětlení okolních staveb oproti původnímu záměru nezmění. Stavební úřad měl k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, a to nejen ze strany některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním řízení, ale ani svůj, pro které by předmětnou žádost na vydání změny územního rozhodnutí a změny stavby před jejím dokončením zamítl.

ad)3
Výstavba na Světlově proběhne na základě výsledku správního řízení - vydaného stavebního povolení. Ve stavebním řízení město mělo postavení běžného účastníka. Jsme si vědomi, že každá nová výstavba vyvolá změny v režimu celé lokality, ve které proběhne. Jsme připraveni řešit případné vyvolané problémy případně i příslušnými změnami v organizaci dopravy, ale určitě ne na úkor bezpečnosti pěší dopravy. Výstavba nových bytů na Světlově je doprovázena výstavbou příslušného počtu parkovacích kapacit ať už v garážových stáních v rámci nových objektů, tak na veřejných plochách. Zdůrazňujeme, že zajištění parkování není záležitostí (a už vůbec povinností) obce, ale vlastníka vozidla. Tuto problematiku nelze řešit z obecních prostředků na úkor jiných potřeb obce.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Robert Černocký, Ph.D.        Ing. Miroslava Šestáková 
vedoucí stavebního odbor            vedoucí odboru investic a veřejných zakázek   

 

IP: 109.81.211.5 Dotaz z: 04.10.2017
 
Powered by Phoca Guestbook

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2017:
13 599

Kalendář akcí

říjen 2017
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže