Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Zastupitelé schválili rozpočet a změny v místních poplatcích

Zastupitelé na svém posledním zasedání v tomto roce schválili rozpočet na rok 2020 včetně investičních akcí města, schválili obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady na rok 2020 a o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

Občané se musí připravit na tyto změny:

Poplatek ze psů v rodinných domech se zvyšuje o 100 korun, tj.  v roce 2020 bude tento poplatek 400 korun, za každého dalšího psa pak 600 korun. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, poživatel některého z důchodu, který je jeho jediným příjmem a s bydlištěm ve Šternberku, byl nově stanoven poplatek 200 korun, tj. navýšení o 100 korun, za každého dalšího psa pak tito držitelé zaplatí 300 korun. V místních částech částech Krakořice, Chabičov, Dalov a Těšíkov se poplatek držitelům nad 65 let a důchodcům v případě jednoho psa navyšuje z 80 na 100 korun, u každého dalšího psa ze 120 na 150 korun. Poplatek se nemění v případě psů ve vícebytových domech a na sídlištích. Sazby poplatku najdete v přiložené tabulce.

Na změnu se musí občané připravit i v případě poplatku za svoz komunálního odpadu, a to od 1. ledna 2020. Poplatek se navyšuje na 600 korun, tedy o 50 korun na osobu a rok více. Pro informaci uvádíme, že město by mohlo stanovit na základě skutečných výdajů za sběr a svoz odpadu nejvyšší zákonnou sazbu poplatku až ve výši 666 korun. Náklady na odpadové hospodářství rostou, město Šternberk je dofinancovává z rozpočtu, rostou také náklady kvůli množství odpadu odevzdaného občany na sběrném dvoře a během jarního svozu velkoobjemových odpadů.

Zastupitelé rozšířili, na základě hodnocení veřejného pořádku na území města Šternberka ze strany Městské policie Šternberk, lokality, ve kterých bude zakázána konzumace alkoholu. Jedná se o zbývající část ulic Masarykova (kolem prodejny Adam) a Nádražní (příloha 1 list 4), altán Světlov (příloha 1 list 6), nové hřiště za sídlištěm Uničovská (příloha 1 list 5) a nové autobusové zastávky na ulici Olomoucká u Psychiatrické léčebny (příloha 2). V těchto nově schválených lokalitách dochází často k nevhodné konzumaci alkoholu na veřejném prostranství a následně pak ke zdržování se podnapilých osob, které narušují veřejný pořádek. Celé znění vyhlášky najdete na úřední desce městského úřadu včetně všech příloh.  

Na průběh celého zasedání se můžete podívat na záznamu.

ZM 460 04 12 2019

20191204 151853 002 poplatek ze psů

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže