Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

  Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

Obsah webu Šternberk.eu

Bleskovky ze Šternberku

Vážení spoluobčané, v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů funguje ve Šternberku od ledna 2021 nová služba - Mobilní Rozhlas. Rádi bychom znali Váš názor na to, jestli tuto novou aplikaci využíváte a jestli jsou rozesílané informace pro Vás přínosné.
 
Prostřednictvím aplikace rozesíláme zdarma informace o důležitém dění ve městě nebo pozvánky na akce. Bezplatně můžete dostávat e-maily, zprávy do aplikace.
 
 
Děkujeme za Vaše vyjádření! 

Ilustrační obrázek pro mobilní aplikaci  

 

Znají to všichni obyvatelé měst, Šternberk není výjimkou.  Procházka centrem či okrajovými částmi města není jen o kochání se pohledem na okolí nebo nahlížení do výloh. Často je mnohem důležitější koukat se pod nohy. Stačí chvíle nepozornosti a stojíte v psím exkrementu a oprávněně se zlobíte. Pes za to však nemůže, ten si po sobě uklidit neumí. Uklidit po svém psovi je povinností a také vizitkou člověka neboli držitele psa. Děkujeme všem zodpovědným majitelům psů za pozitivní přístup k čistotě veřejných prostranství.  

Město Šternberk připravilo pro evidované majitele psů tradiční bonus: sáčky na psí exkrementy. Sáčky se vydávají na pokladně Městského úřadu Šternberk v budově Opavská 1. Informace o pokladních hodinách najdete ZDE.

Sáčky budou vydávány pouze osobám, které jsou v evidenci držitelů psa, kterou Městský úřad Šternberk vede, a to pouze po provedení úhrady poplatku za psa na rok 2021. Držitelé dostanou pro každého psa celkem 350 kusů sáčků (7 bloků). Poplatníci, kteří uhradí poplatek jiným způsobem než hotově na pokladně městského úřadu (převodem na účet), si sáčky mohou vyzvednout také na pokladně.

Sáčky vyrobil pro město regionální výrobce – společnost Granitol, a. s., Moravský Beroun.Ve

Šternberku je cca 1300 evidovaných držitelů psů. 

Odkaz na vyhlášku ZDE

Tato vyhláška se vztahuje na všechny chovatele psů chovaných na území města Šternberka, s výjimkou chovatelů psů, jejichž psi se na území města zdržují po dobu kratší než 30 dnů.

Poplatek je splatný takto:

a) nečiní-li více než 500 Kč, nejpozději v termínu do 31.03. příslušného kalendářního roku
b) činí-li více než 500 Kč, jednorázově do 31.03. nebo ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech do 31.03. a 30.06. příslušného kalendářního roku.

Obrázek štěňat

 sáček na psí exkrementy sáčky na psí exkrementy  

 

Společnost VHS SITKA zveřejnila nový ceník vodného a stočného pro rok 2021. Ve Šternberku, Babicích, Lužicích a Hlásnici od ledna zaplatí domácnosti na vodném a stočném v součku 74,80 korun za metr krychlový. V Mladějovicích, Komárově a Řídeči 68,75, Štěpánově a Liboši 69,30 a v Újezdu 70,40 korun za metr krychlový.

„Zdražení o dvě koruny ve Šternberku a okolních obcích, koruna na vodném a koruna na stočném, není tak citelné. Vloni jsme meziročně museli zvednout o pět korun,“ vysvětlil ředitel VHS SITKA Antonín Kostrůnek.

Důvodem tohoto zvýšení cen je především tvorba prostředků pro připravované investice na zlepšení zásobování Šternberka pitnou vodou (posílení akumulace vody a propojování vodárenských soustav) a na povinnou úpravu čistírenských kalů, kterou ukládá zákon. V roce 2021 proběhnou významné opravy vodohospodářské infrastruktury, a to především dokončení opravy vodovodního přivaděče do Lužic, celková oprava vodojemu Dalov a opravy odlehčovacích komor na kanalizaci ve Šternberku.

Vodné a stočné bylo zvýšeno také v dalších obcích, ve kterých VHS SITKA, s.r.o., působí, a to v rozmezí 0,50 - 3 Kč/m3.

Kompletní ceník vodného a stočného na rok 2021 je zveřejněn na stránkách společnosti www.vhs-sitka.cz  

Ilustrační obrázek - tekoucí voda z kohoutku

Ceník vodného a stočného 2021

 

 

 

 

Zastupitelé na svém posledním zasedání v loňském roce schválili rozpočet na rok 2021 včetně investičních akcí města, schválili obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady na rok 2021 a schválili  pokračování realizace jedné z nejvýznamnějších investic města -  krytého bazénu ve Šternberku, který má být dokončen v roce 2022. 

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je účinná od 1. ledna 2021. Poplatek za odpady se navyšuje na 650 korun, tedy o 50 korun na osobu a rok více než v roce 2020. Pro informaci uvádíme, že město by mohlo stanovit na základě skutečných výdajů za sběr a svoz odpadu nejvyšší zákonnou sazbu poplatku až ve výši 678 korun. Náklady na odpadové hospodářství rostou, město Šternberk je dofinancovává z rozpočtu, rostou také náklady kvůli množství odpadu odevzdaného občany na sběrném dvoře. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

Foto bankovky a mince

 

Na průběh celého zasedání se můžete podívat ZDE

pdfObecně závazná vyhláška - odpady

 

Upozorňujeme veřejnost na provozní dobu kompostárny. Od 1. ledna 2018  je provozovatelem kompostárny společnost Marius Pedersen a. s. Odpovědným zaměstnancem je pan Vlastimil Calábek, tel.: 734 411 473. 

Provozovatel stanovuje následující seznam bioodpadu, který bude do kompostárny ukládán: posekaná tráva, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, posekané křoviny, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, ovoce, zelenina, dřevo (v celku nebo posekané), odděleně sebrané organické hřbitovní odpady. Uvedené odpady do kompostárny vozte jen tehdy, pokud se již nevejdou do Vaší nádoby na bioodpad (větve, velké množství posekané trávy...).

Ostatní odpad nebude do kompostárny přijat (např. kameny, pařezy, stavební suť, atd.). V zimních měsících doporučujeme telefonicky ověřit, zda na kompostárně obsluha skutečně je.

Provozní doba kompostárny:

Pondělí 14:00 – 16:00 hod.
Středa 14:00 – 16:00 hod.
Sobota 10:00 – 12:00 hod.

 

Ilustrační foto kompostárny

Mapa jak se dostat na kompostárnu Šternberk

 

 
Strana 1 z 2

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky