Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Školní hřiště pro veřejnost v roce 2022

Ilustrační foto - hřiště ZŠ. Dr. Hrubého

I v letošním roce se za příznivého počasí otevírají ve Šternberku školní hřiště veřejnosti. Níže naleznete informace o jejich provozní době. Pobyt na hřištích lze individuálně nasmlouvat i mimo uvedenou otevírací dobu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATOPLUKOVA

Provozní doba

Období

Dny

Otevírací hodina

Poznámka

2.5. – 30. 6.

Po - Čt

16:00 - 19:00

 

4.7. – 30.8.

Po - Pá

15:00 – 19:00

Vchod ze zahrady – ulice Sadova

 ( volat p. Knápek, p. Kotouč)

2.9. – 31.10.

Po - Čt

16:00 -19:00

 

Provozní řád

Školní hřiště je určeno k provozování TV a mimoškolních aktivit (volejbal, malá kopaná, košíková, házená, tenis, florbal, nohejbal). Provoz pouze za předpokladu předchozí nutné domluvy se správcem hřiště na telefonním čísle níže, a za příznivého počasí.

Vstup na hřiště:

 1. žáci ZŠ Svatoplukova 7 – zdarma po předložení speciální průkazky opatřené aktuální fotografií (lze vyzvednout u tajemnice školy),
 2. ostatní mládež do 18 let – 6 Kč/osoba/hodina (správce má právo požadovat průkaz k ověření věku),
 3. dospělí – 10 Kč/osoba/hodina (jednorázový vstup),
 4. komerční pronájem celého hřiště:
  • 180 Kč/hodina při jednorázovém pronájmu.

Komerční pronájem má vždy přednost před volným, neorganizovaným sportováním. Mimo stanovenou dobu lze dohodnout pronájem pouze se svolením vedení školy (585 013 762, 739 261 146).

Správce školního hřiště: Jan Knápek (603 485 826), Jaroslav Kotouč (603 192 975).

Pokyny pro uživatele hřiště:

 • hřiště lze využívat individuálně nebo kolektivně. Zájemcům budou zapůjčeny branky, sloupky, sítě, koše. Sportovní potřeby si musí každý uživatel přinést vlastní,
 • vstup na hřiště je povolen pouze v čisté sportovní obuvi bez špuntů a hrotů, se světlou podešví. Hodinový pronájem zahrnuje vlastní sportování, přípravu a úklid nářadí,
 • návštěvníci mohou používat WC a sociální zařízení umístěné v areálu školního dvora. Klíče od šatny a WC půjčuje správce hřiště,
 • provozovatel hřiště neručí za odložené věci, cennosti, atd..

V areálu celého hřiště je zakázáno:

 • kouřit,
 • přinášet nápoje na bázi Coly (Coca-Cola, Pepsi, Kofola, ...),
 • pít alkoholické nápoje a podávat omamné látky,
 • rozdělávat oheň,
 • ničit majetek a zařízení,
 • pohybovat se mimo prostory určené ke sportování,
 • chovat se hlučně a nevhodně,
 • jezdit v areálu hřiště na kole, kolečkových bruslích a skateboardu, koloběžkách,
 • vodit na hřiště psy a jiná zvířata,
 • přelézat plot a pohybovat se na hřišti mimo vyhrazenou dobu.

 

V případě neuposlechnutí pokynů, správce kontaktuje městskou policii.

Všichni návštěvníci hřiště jsou povinni:

 • chovat se na hřišti v souladu s účelem, ke kterému bylo hřiště zřízeno a uposlechnout každého příkazu správce zařízení,
 • počínat si tak, aby svým chováním neohrozil bezpečnost svou a ostatních návštěvníků,
 • šetrně nakládat s vybavením hřiště,
 • uhradit veškeré škody, které v areálu hřiště vzniknou jejich přičiněním.

 

Návštěvníci, kteří se budou v areálu hřiště opakovaně chovat nevhodně a v rozporu s provozním řádem, budou mít trvalý zákaz vstupu na veřejné sportoviště.

Řešení úrazů:

V případě úrazu, ke kterému dojde v důsledku špatného technického stavu hřiště a který si vyžádá lékařské ošetření, je povinen návštěvník nahlásit tuto skutečnost správci hřiště (ten tuto skutečnost zapíše do knihy úrazů). Jiný vztah provozovatel k postiženému nemá.

Důležitá telefonní čísla:

 • Hasiči – 150
 • Záchranná služba – 155
 • Městská policie – 156
 • Policie ČR – 158

 

Všechny osoby, které vstoupí do areálu sportoviště, se musí řídit provozním řádem hřiště.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. HRUBÉHO

Provozní doba

Období

Dny

Otevírací hodina

4.4. – 30.6.

Po - Pá

16.00 - 19.00

1.7. – 31.8.

Po, St, Pá

16.00 - 19.00

1.9. - 14.10.

Po - Pá

16.00 - 19.00

17.10. – 27.10.

Po - Pá

16.00 - 18.00

 

 

Provozní řád

Školní hřiště je určeno k provozování školní tělesné výchovy a mimoškolních sportovních aktivit. Po dobu provozu pro veřejnost je hřiště určeno k provozování těchto aktivit: lehká atletika – běhy, volejbal, malá kopaná, košíková, tenis.

Vstup na hřiště:

žáci ZŠ Dr. Hrubého po předložení karty ZDARMA

Možnost zakoupení celého hřiště:
- při jednorázovém pronájmu - cena za 1hod./150,-Kč

- při dlouhodobém pronájmu - cena za 1hod./120,-Kč

V provozní době bude možný i jednorázový vstup na hřiště (dítě 5,-Kč, dospělý 10,-Kč).

Dále je možno dohodnout pronájem hřiště mimo stanovenou provozní dobu (soboty, neděle i dopolední hodiny). Objednávky přijímá vedení školy a správce hřiště.

Správce veřejného sportoviště: Koryčanská Soňa, telefon: 604 534 023

Pokyny pro uživatele hřiště:

Hřiště lze využívat individuálně nebo kolektivně. Zájemcům budou zapůjčeny branky, sloupky, sítě a koše. Sportovní potřeby si musí každý uživatel přinést vlastní. Vstup na hřiště je povolen pouze v čisté sportovní obuvi bez špuntů a hrotů! Provozovatel hřiště neručí za odložené věci, cennosti atd!

V areálu celého hřiště je zakázáno:

 • kouřit
 • pít alkoholické nápoje a požívat omamné látky
 • rozdělávat oheň
 • ničit majetek a zařízení
 • zákaz houpat se na brankách pro koupanou a přemísťovat je
 • pohybovat se mimo prostory určené ke sportování
 • chovat se hlučně
 • jezdit v areálu hřiště na kole, kolečkových bruslích a skateboardu, koloběžkách
 • vodit na hřiště psy a jiná zvířata
 • přelézat plot a pohybovat se na hřišti mimo vyhrazenou dobu

Všichni návštěvníci hřiště jsou povinni:

 • chovat se na hřišti v souladu s účelem, ke kterému bylo hřiště zřízeno, a uposlechnout každého příkazu správce zařízení
 • počínat si tak, aby svým chováním neohrozili bezpečnost svou a ostatních návštěvníků
 • šetrně nakládat s vybavením hřiště
 • uhradit veškeré škody, které v areálu hřiště vzniknou jejich přičiněním

Návštěvníci, kteří se budou v areálu hřiště opakovaně chovat nevhodně a v rozporu s provozním řádem, budou mít trvalý zákaz vstupu na hřiště.

Řešení úrazů:

V případě úrazu, ke kterému dojde v důsledku špatného technického stavu hřiště a které si vyžádá lékařské ošetření, je povinen návštěvník nahlásit tuto skutečnost správci hřiště. Jiný vztah majitel i správce k postiženému nemají. Telefon pro přivolání lékařské pomoci je v chodbě haly.

 • 811 – záchranná služba
 • 810 – hasiči
 • 813 – státní policie
 • 812 – městská policie

Návštěvníci mohou používat WC v chodbě haly.

Všechny osoby, které vstoupí do areálu sportoviště, se musí řídit provozním řádem hřiště.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁM. SVOBODY

Provozní doba

Období

Dny

Otevírací hodiny

duben - červen

Po - Pá

16:00 – 18:00*

červenec - srpen

Po, St, Pá

16:00 – 21:00**

září – říjen

Po – Pá

16:00 – 18:00*

* do 21:00 po předchozí dohodě

** provozní doba v průběhu hlavních prázdnin bude upřesňována

Provozní řád

Plocha školního hřiště a jeho technické vybavení slouží pouze k provozování sportovních činností, ke kterým je konstrukčně a stavebně uzpůsobeno a vybaveno (malá kopaná, házená, volejbal, tenis, florbal, basketbal, další vhodné sportovní a pohybové aktivity nepoškozující povrch a vybavení hřiště). Školní hřiště je určeno zejména k provozování školní tělesné výchovy a mimoškolních aktivit.

Do areálu školního hřiště je umožněn vstup veřejnosti, ale nejedná se o veřejné prostranství. Vstup a využívání areálu školního hřiště je na vlastní nebezpečí, škola ani správce nenese odpovědnost za škody vzniklé na vnesených či odložených věcech ani za případné újmy na zdraví či jiné škody vzniklé v důsledku využívání areálu školního hřiště.

V době školního vyučování se provoz řídí rozvrhem školy. V době mimo vyučování se provoz řídí rozvrhem dle uzavřených smluv o nájmu, případně dle dohody s vedením školy.

Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat veškeré bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních návštěvníků ani poškozovat vybavení, nacházející se v areálu školního hřiště. V případě jakékoliv závady na sportovním vybavení školního hřiště je návštěvník povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště či příslušné škole.

Všichni návštěvníci školního hřiště jsou povinni řídit se pravidly tohoto provozního řádu. Návštěvníci dbají pokynů správce. Porušení tohoto provozního řádu může být důvodem k vykázání z areálu školního hřiště. V případě neuposlechnutí pokynů, správce kontaktuje městskou policii. Návštěvníci, kteří se budou v areálu hřiště opakovaně chovat nevhodně a v rozporu s provozním řádem, budou mít trvalý zákaz vstupu na veřejné sportoviště.

Všichni návštěvníci areálu školního hřiště jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování, dbát na pořádek a bezpečnost, aby svou činností neohrozili sebe, ostatní návštěvníky a nepoškozovali vybavení areálu hřiště. Porušení provozního řádu školního hřiště bude postihováno dle obecně závazných právních předpisů.

V areálu školního hřiště je zakázáno:

 1. odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená či jinak znečišťovat areál hřiště
 2. odhazovat a lepit žvýkačky na umělý povrch či jiné sportovní vybavení
 3. přinášet slazené nápoje (Coca-Cola, Pepsi-Cola, Kofola, …)
 4. vstupovat na hřiště v nevhodné nebo ve znečištěné obuvi (blátem, antukou, apod.), je nutné používat čistou sportovní obuvi bez špuntů a hrotů, se světlou podešví
 5. vnášet ostré předměty, střelné zbraně či jinak nebezpečné předměty a látky ohrožující zdraví a bezpečnost a manipulovat s nimi
 6. vjíždět na hřiště na jízdních kolech, tříkolkách, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech, s dětskými kočárky a na dětských odrážedlech
 7. přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa
 8. kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky
 9. rozdělávat oheň a manipulovat s ním
 10. házet nebo kopat míče do budov školy nebo okolních budov
 11. lézt či skákat po konstrukcích, sítích či jiných sportovních zařízeních
 12. vstupovat na doskočiště a roznášet písek po areálu
 13. narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
 14. jakýmkoliv způsobem poškozovat plochy či vybavení hřiště

 

 

Do areálu školního hřiště je zakázáno:

 1. vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
 2. vstupovat dětem do l0 let bez doprovodu osoby starší 18 let,
 3. vstupovat podnapilým osobám či osobám pod vlivem jiných omamných látek,
 4. vodit psy či jiná zvířata a jejich volné pobíhání po hřišti, kromě psů služebních a psů sloužících  

 zdravotně postiženým osobám.

 

Všichni návštěvníci hřiště jsou povinni uhradit veškeré škody, které v areálu hřiště vzniknou jejich přičiněním.

Vstup na hřiště

 1. žáci ZŠ náměstí Svobody 3, Šternberk, p.o. – zdarma po předložení speciální průkazky opatřené aktuální fotografií (lze vyzvednout u tajemnice školy),
 2. ostatní mládež do 18 let – 10 Kč/osoba/hodina (jednorázový vstup) - správce má právo požadovat průkaz k ověření věku,
 3. dospělí – 20 Kč/osoba/hodina (jednorázový vstup),
 4. komerční pronájem celého hřiště:

180 Kč/hodina při dlouhodobém pronájmu – v případě využití osvětlení hřiště 230,-Kč

220 Kč/hodina při jednorázovém pronájmu – v případě využití osvětlení hřiště 270,-Kč

 

Komerční pronájem má vždy přednost před volným, neorganizovaným sportováním.

Mimo stanovenou dobu lze dohodnout pronájem s ředitelem školy.

Pokyny pro uživatele hřiště (se smlouvou o pronájmu)

1.  Hřiště lze využívat individuálně nebo kolektivně, pro výše uvedené sportovní aktivity. Zájemcům

     lze na vyžádání zapůjčit branky, sloupky, sítě, koše. Po skončení pronájmu je nájemce povinen

     zapůjčený materiál uklidit na určené místo. Sportovní potřeby a náčiní si musí každý uživatel

     přinést vlastní.

2.  Hodinový pronájem zahrnuje vlastní sportování, přípravu a úklid nářadí.

3.  Klíče od šatny a WC půjčuje správce hřiště.

4.  Je nutné dodržovat veškeré body provozního řádu.

Řešení úrazů

V případě úrazu, ke kterému dojde v důsledku špatného technického stavu hřiště je povinen návštěvník nahlásit tuto skutečnost neprodleně správci hřiště (ten tuto skutečnost zapíše do knihy úrazů). V případě následného lékařského ošetření je nutné tuto skutečnost oznámit řediteli školy. Jiný vztah provozovatel k postiženému nemá.

Důležitá telefonní čísla

Hasiči – 150                                                                                                     

Záchranná služba – 155                                                   

Městská policie – 156

Policie ČR – 158

Všechny osoby, které vstoupí do areálu sportoviště, se musí řídit provozním řádem hřiště.

 

 

 

Přílohy

Provozní doba školních hřišť pro veřejnost

Provozní doba školních hřišť 2022 .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 197,65 kB
Datum vložení: 26. 5. 2022 11:04
Datum poslední aktualizace: 26. 5. 2022 11:19
Autor:

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
6
29
6
30
7
1
5
2
5
3
8
4
7
5
6
6
7
7
7
8
7
9
8
10
9
11
7
12
8
13
5
14
6
15
5
16
6
17
5
18
5
19
4
20
6
21
5
22
4
23
4
24
3
25
4
26
3
27
3
28
3
29
3
30
4
31
3
1
2

Sociální sitě

Facebook
Instagram
YouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375