Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Čipování nádob na směsný komunální odpad ve městě

Čipování nádob na směsný komunální odpad ve městě 1

Vážení spoluobčané,

město Šternberk připravuje, v rámci zlepšování služeb občanům, čipování nádob na směsný komunální odpad na území města. Označení čipem bude provedeno kvůli zjišťování konkrétní váhy produkovaného zbytkového směsného odpadu. Přesným vážením a evidencí komunálního odpadu lépe dosáhneme na tzv. třídící slevu pro město dle odpadového zákona a nižšího poplatku za skládkovné. Skládkovné se promítá do ceny poplatku za odpady a je jistě v zájmu nás všech, aby byla tato cena co nejnižší!

Důležitým údajem pro zavedení čipování je skutečný počet odpadových nádob na komunální odpad ve Šternberku. Dovolujeme si Vás požádat o spolupráci při zjišťování počtu nádob, a to vyplněním základních údajů v  dotazníku, který najdete v příloze této zprávy a v papírové podobě jej dostanete do konce února letošního roku i do poštovní schránky.  

Jak lze dotazník s požadovanými údaji odevzdat?

 1. Dotazník lze v papírové podobě odevzdat na podatelně Městského úřadu Šternberk, Opavská 1
 2. Dotazník je možné odeslat mailem ofocený nebo naskenovaný na adresu kapitan@sternberk.cz
 3. Dotazník lze vyplnit i telefonicky, stačí zavolat na tel. č. 585 086 565 nebo 585 086 566
 4. Dotazník lze vyplnit elektronicky zde: Dotazník pro občany města Šternberka (google.com)

Dotazníky budou distribuovány do všech domácností v průběhu února, a to společně se složenkami s platbou za odpady na rok 2022. Splatnost poplatku za odpady je do 31. května 2022 a sazba činí 650 korun na osobu a rok.

V souvislosti s čipováním odpadových nádob Vás žádáme o důkladnou kontrolu technického stavu Vašich popelnic, zejména prověření, jestli nemá nádoba zkorodované dno, praskliny či jiná poškození, která brání v jejím řádném použití.

Poškozené nádoby nebudou označeny čipem, bez čipu nebudou následně vyváženy!

Doporučujeme všem občanům výměnu kovových popelnic za certifikované plastové, které jsou vybaveny výliskem pro snadné umístění čipu pomocí speciálního klíče. Do kovových nádob bude nutné vyvrtat díru a čip připevnit nýtováním. Plastové certifikované nádoby o objemu 120 nebo 240 litrů lze zakoupit například přímo u svozové společnosti na Uničovské č. 64 ve Šternberku.

Děkujeme Vám za spolupráci při vyplnění a odevzdání dotazníku!

V souvislosti s čipováním popelnic dále sdělujeme, že pro občany zůstane zachován jednotný poplatek za odpady, není uvažováno o vyměřování poplatku podle individuálního množství vyprodukovaného odpadu.

Odpovědi na nejčastější dotazy k čipování popelnic na komunální odpad:

 • od 23. 12. 2020 platí nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, podle nějž jsou s účinností od 01.01.2021 obce povinny evidovat množství směsného komunálního odpadu. Povinnost dle tohoto zákona zavedou všechny obce a města v České republice do svých vlastních systémů svozu a nakládání s odpadem.
 • čipy jsou spojeny s místem, nikoli s občanem. Aby mohl systém mohl správně fungovat, je nutné vytvořit databázi výsypových stanovišť. Za účelem získání dat jsou do jednotlivých domácností roznášeny dotazníky, lze je vyplnit několika způsoby (návod je popsán na dotazníku).
 • odpadové nádoby na papír a plast ve Šternberku již čipy mají   
 • čipy i samotné očipování nádob na komunální odpad zajistí město Šternberk, zařídí taktéž výměnu čipu při pořízení nové nádoby. Pokud již nyní vlastníte starou nevhodnou nádobu, poškozenou nebo zkorodovanou, nebude moci být tato nádoba opatřena čipem.
 • zavedení čipů a vážení odpadů při jejich vyvážení umožní stanovit skutečné množství směsného komunálního odpadu od občanů a tím se podaří dosáhnout na tzv. třídící slevu pro město dle odpadového zákona a nižšího poplatku za skládkovné, jehož výši určuje stát. Skládkovné se promítá do ceny poplatku za odpady a je jistě v zájmu všech, aby byla tato částka co nejnižší.
 • vozidla svozové společnosti jsou vybavena systémem dynamické váhy na vozidle, kdy je váha umístěna na vyklápěči, pomocí speciálních čipů zváží každou svozovou nádobu a přiřadí ji ke svozovému místu. Systém je tedy propracovaný a vylučuje působení lidského faktoru.
 • kovové nádoby na směsný komunální odpad již nesplňují aktuální normy, výsypník svozového vozidla není konstruovaný na tento typ nádoby, tj. může docházet ke zploštění vlivem dorazu výsypníku či k pádu nádoby dovnitř vozu.
 • zatímco certifikované plastové nádoby jsou vybaveny výliskem v hraně nádoby, kde se čip upevní velmi jednoduše speciálním klíčem, do kovový nádob je nutné vyvrtat díru a čip připevnit nýtováním. 
 • kovové nádoby by měly být postupně nahrazeny certifikovanými plastovými nádobami (120 l nebo 240 l), které lze zakoupit v ceně od 700 Kč do 1100 Kč (dle objemu).
 • individuální vážení popelnic je pro město Šternberk velmi důležité, jde o takový systém vážení a evidence odpadů, který ihned umožní zvážení obsahu každé svozové nádoby (ať již odpadu z domácnosti – tedy z jednotlivých popelnic, tak i z kontejnerů na veřejných prostranstvích). Dosud se vážilo celé auto po příjezdu na skládku nebo spalovnu. Svozová společnost však nesváží jen komunální odpad od občanů, ale i odpad od podnikatelů a z tohoto důvodu je nutné vážení jednotlivých nádob.

Systémem čipování zjistíme reálné váhy a objemy odpadů pocházejících od občanů, tedy množství směsného komunálního odpadu.

Přílohy

Dotazník pro občany – čipování nádob na komunální odpad

Dotazník_k_tisku_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 155,75 kB
Datum vložení: 10. 5. 2022 8:53
Datum poslední aktualizace: 12. 5. 2022 8:58

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375