Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Na radnici proběhlo dotazníkové šetření spokojenosti klientů

Zimní foto -  radnice

Na přelomu listopadu a prosince roku 2022 se uskutečnilo na Městském úřadě Šternberk dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit spokojenost klientů s poskytovanými službami. Dotazníky byly k dispozici na všech pracovištích městského úřadu, celkem bylo odevzdáno 286 vyplněných dotazníků.

Největší návratnost byla od návštěvníků obecního živnostenského úřadu (130 odevzdaných dotazníků) a z odboru vnitřních věcí (68 dotazníků).  

Respondenti odpovídali na čtyři otázky, které se týkaly jejich spokojenosti s poskytnutými informacemi, přístupem jednotlivých úředníků, klienti mohli vyjádřit také své podněty ke zkvalitnění poskytovaných služeb.  

Těší nás, že 98,6% odpovídajících vyjádřilo svou spokojenost s úrovní předaných informací ze strany úředníka, klienti oceňovali rychlost vyřízení a poskytnutí odborných rad.

Vysoká (99,3%) byla také spokojenost s osobním přístupem zaměstnanců úřadu, v doplňujících komentářích byla uvedena kladná vyjádření k jejich příjemnému chování, vystupování, komunikaci a ochotě.

V doporučeních, co bychom mohli vylepšit, aby klienti vyřídili svoji záležitost ještě lépe, bylo uvedeno rozšíření parkovacích možností nebo umístění automatu na kávu a pití do budov úřadu.

Hodnocení spokojenosti klientů úřadu vyšlo velmi pozitivně, za což jsme velmi rádi. Získávání pravidelné zpětné vazby od klientů je pro městský úřad nástrojem, jak si ověřit, zda jsme pro naše občany vstřícným, přívětivým a profesionálním úřadem.

 

Datum vložení: 20. 12. 2022 12:00
Datum poslední aktualizace: 21. 12. 2022 12:04

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375