Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Cyklostezka Hvězdná bude uzavřena od 6. února do 31. března

Uzavírka Hvězdné

Dovolujeme si informovat veřejnost, že od pondělí 6. února do pátku 31. března 2023 bude úplně uzavřena cyklostezka Hvězdná v úseku mezi Hlušovicemi a Bohuňovicemi a od 6. února do 30. dubna 2023 bude úplně uzavřena cyklostezka Hvězdná na území Štarnova z důvodu plánovaných stavebních prací.

Stavební společnost, která provádí stavbu zajistí fyzické uzavření cyklostezky a vyznačení objízdné trasy. Uzavírka bude taktéž zveřejněna na mapovém portálu MAPY.CZ.

K objížďce uzavřených úseků mohou cyklisté využít ostatní veřejně komunikace. 

Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná: Mikroregion Šternbersko (mikroregion-sternbersko.cz)

Stavební úpravy se týkají (byť někde jen částečně) celého úseku cyklostezky z Olomouce do Šternberka včetně odbočky do Bělkovic – Lašťan. Oprava zajistí zlepšení technického stavu cyklostezky a zvýšení bezpečnosti dopravy na cyklostezce. Budou opraveny poškozené úseky po celé trase cyklostezky a dojde k jejímu rozšíření, snížena bude niveleta u napojení podjezdu pod železničním koridorem v Černovíře, upravena lávka mezi Hlušovicemi a Bohuňovicemi, opraveny budou i další dřevěné lávky a některé poškozené prvky, na vybraných místech bude osazeno solární veřejné osvětlení.

Původně uvažované zahájení obnovy nejhoršími úseky stezky podél rybníků ve Štarnově bylo nutné přesunout na rok 2023 zejména z důvodů nutného kácení stromů v období vegetačního klidu.

Aktuálně uzavírané úseky budou vyznačeny v terénu a informace o uzavřených úsecích budou vkládány i na portál mapy.cz

Opravu Hvězdné organizačně zajišťuje Mikroregion Šternbersko ve spolupráci se šesti partnery – městy Olomouc a Šternberk a obcemi Hlušovice, Bohuňovice, Bělkovice-Lašťany a Štarnov.

Podařilo se úspěšně projít všemi riziky přípravy stavby včetně zajištění dotací na realizaci stavby z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 26 979 029,55 korun a z prostředků Olomouckého kraje ve výši 4 453 928 korun.

Předpokládaný termín dokončení celé stavby je stanoven na červen 2023. 

Datum vložení: 3. 2. 2023 1:00
Datum poslední aktualizace: 7. 2. 2023 11:39
Autor: Mikroregion Šternbersko

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375