• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

  Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

 • Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

  Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

 • Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

  Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

  Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

 • Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

  Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Náplň oddělení

Samospráva

- přijímá, eviduje a kontroluje vyřizování petic a stížností na úseku výkonu samosprávy města
- připravuje zasedání rady města a zastupitelstva města, rozesílá materiály členům rady města a zastupitelstva města
- pořizuje, eviduje a archivuje zápisy, usnesení a ostatní spisy ze zasedání rady a zastupitelstva
- zajišťuje sekretariát starosty, místostarosty a tajemníka
- zajišťuje provoz vozidel městského úřadu a městské policie, zajišťuje personálně dopravu uvolněných zastupitelů města, tajemníka MěÚ a další osob dle žádosti,
- organizačně zajišťuje činnost pracovníků veřejně prospěšných prací
- zajišťuje ocenění významných osobností, organizuje vyhlášení a předání ocenění města
- podílí se na pořádání společenských a kulturních akcích města, spolupodílí se na organizaci i dalších akcí pro veřejnost pořádaných městem nebo jinými subjekty
- spolupracuje s Automotoklubem Ecce Homo Šternberk při pořádání závodů do vrchu Ecce Homo a dalších sportovních podniků dle kalendáře akcí na příslušný rok
- spolupracuje s médii, zajišťuje tiskové informace, plní funkci tiskového mluvčího města
- zodpovídá za propagaci, prezentaci a reklamu města
- odpovídá za realizaci smluv s partnerskými městy, spolupracuje s nimi, zajišťuje a organizuje společenské akce s těmito městy a podílí se na mezinárodních partnerských kontaktech
- zpracovává koncepci cestovního ruchu ve městě
- koordinuje rozvoj cestovního ruchu ve městě a spolupracuje se subjekty v oblasti cestovního ruchu
- koordinuje značení turistických a cykloturistických tras ve městě a okolí
- vede personální a platovou agendu Města Šternberka, organizačních složek, členů zastupitelstva a pro další organizace na základě smluv o dílo
- zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců a vede jeho evidenci
- zabezpečuje vedení registru pro veřejné funkcionáře dle zákona o střetu zájmů, jde-li o členy zastupitelstva města a v odst. 2 písm. f) téhož zákona, jde-li o zaměstnance města, zařazené do městského úřadu
- zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců města
- podílí se na organizaci veřejných akcí Města Šternberka


Státní správa

Stížnosti a petice na úseku přenesené působnosti

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2017:
13 599

Kalendář akcí

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže