• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Měříme ve městě rychlost aut v souladu se zákonem? Ano.

  Měříme ve městě rychlost aut v souladu se zákonem? Ano.

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2016

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2016

 • Největší investicí by letos měla být modernizace školky

  Největší investicí by letos měla být modernizace školky

 • Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

  Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2016

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2016

 • Město nabízí výpůjčku tří set zahradních kompostérů

  Město nabízí výpůjčku tří set zahradních kompostérů

 • Poplatky za svoz odpadu a za psy v roce 2016 beze změn

  Poplatky za svoz odpadu a za psy v roce 2016 beze změn

 • Dětské dopravní hřiště zve malé i velké řidiče k návštěvě

  Dětské dopravní hřiště zve malé i velké řidiče k návštěvě

 • Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2016

  Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2016

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008
Úvod Základní informace o Šternberku Výroční zprávy Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb.

Email Tisk PDF

Zveřejněné dokumenty jsou upraveny z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Rok 2016


pdf04.07.2016 - Smlouva o pronájmu technického prostředku
pdf01.07.2016 - Finanční prostředky
pdf30.06.2016 - Veřejná zakázka Stavební úpravy ulic Lhotská a Na Bažinách
pdf02.06.2016 - Kácení stromů
pdf09.05.2016 - Parkovací automaty 2015
pdf04.05.2016 - Lovecké lístky
pdf19.04.2016 - Smlouva o nájmu zařízení
pdf14.04.2016 - Spisová služba
pdf08.04.2016 - Prodej pozemků
pdf06.04.2016 - Datové zprávy
pdf29.03.2016 - Správní řízení
pdf21.03.2016 - Automatizovaný technický prostředek
pdf16.03.2016 - Přestupek

pdf14.03.2016 - Faktury 2010 – 2015
pdf14.03.2016 - Stacionární radary
pdf01.03.2016 - Exekuce
pdf23.02.2016 - Veřejná zakázka Multifunkční kulturní zařízení Šternberk
pdf23.02.2016 - Větrný park v Jívové
pdf09.02.2016 - Investiční plány na rok 2016
pdf03.02.2016 - Veřejná zakázka Multifunkční kulturní zařízení Šternberk
pdf03.02.2016 - Měření rychlosti
pdf03.02.2016 - Kopie spisového materiálu
pdf26.01.2016 - Veřejná zakázka Multifunkční kulturní zařízení Šternberk
pdf22.01.2016 - Informace k měření rychlostiRok 2015

pdf16.12.2015 - Fungující stanice měření emisí ve Šternberku
pdf10.12.2015 - Provoz zařízení pro měření rychlosti
08.12.2015 - Kolaudační rozhodnutí – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci
pdf16.11.2015 - Smlouva s vlastníkem zařízení pro měření rychlosti

pdf16.11.2015 - Seznam členů Rady města Šternberka od roku 2002
pdf16.11.2015 - Kopie spisového materiálu
pdf11.11.2015 - Kopie dokumentů
pdf02.11.2015 - Kopie spisu
pdf06.10.2015 - Smlouva o pronájmu automatizovaného technického prostředku
pdf01.10.2015 - Poskytování právních služeb, pdfodpověď na žádost
pdf15.09.2015 - Správa a provoz vodovodů a kanalizací
pdf05.08.2015 - Zábor veřejného prostranství
pdf28.07.2015 - Platy a odměny za rok 2014
pdf03.07.2015 - Právní služby

pdf14.05.2015 - Finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi
pdf04.05.2015 - Rozhodntí o vyvlastnění
pdf07.04.2015 – Právní informační systém
pdf01.04.2015 - Vybírání poplatků

pdf26.02.2015 – Dotaz k rozhodnutí ÚOHS
pdf02.02.2015 – Počet zaměstnanců
pdf02.02.2015 - Zábor veřejného prostranství
pdf22.01.2015 - Koupě pozemku

pdf20.01.2015 - Veřejné osvětlení
pdf15.01.2015 - Investiční plány na rok 2015
  - pdfdoplňující informace
pdf15.01.2015 - Investiční plány na rok 2015
  - pdfdoplňující informace
pdf05.01.2015 - Informace k územnímu plánu obce Jívová


Rok 2014

pdf11.12.2014 - Výstavba mateřské školy v lokalitě Světlov
pdf03.11.2014 - Územní plán obce Jívová
pdf03.11.2014 - Územní a regulační plán obce Jívová
pdf1.10.2014 Informace ke změně územního plánu č. 3 obce Jívová
pdf29.8.2014 Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí 2014

pdf1.8.2014 Investiční plán 2014

pdf18.7.2014 Informace k pokutě od ÚOHS
pdf17.6.2014 Změna územního plánu č. 3 obce Jívová

pdf25.4.2014 Informace ke kanalizaci a vodnému a stočnému
pdf23.4.2014 Stavební projekty 2014
pdf11.3.2014 Informace k uložení ornice v k. ú. Jívová
pdf20.2.2014 Informace k oblasti stoleté vody

pdf22.1.2014 Větrný park Horní Loděnice
pdf8.1.2014 Úpravy nemovitosti Kamenná
pdf3.1.2014 Investice 2014

Rok 2013

pdf20.12.2013 Bioplynová stanice 750 kW Bohuňovice
pdf26.11.2013 Sportovní areál Jívová
pdf8.11.2013 Myslivecká stráž
pdf7.11.2013 Záznamový arch MÚ
pdf5.9.2013 Podnikatelská zóna Šternberk
pdf25.8.2013 Podnikatelská zóna Šternberk
pdf18.8.2013 Územní rozhodnutí Jívová
pdf17.8.2013 Podnikatelská zóna
pdf17.7.2013 Podnikatelská zóna
pdf3.7.2013 Svoz odpadu
pdf3.7.2013 Obchodní centrum u Nádraží
pdf28.6.2013 Územní plán Jívová
pdf21.5.2013 Podnikatelská zóna Šternberk
pdf13.5.2013 Dotaz na KPPP
pdf7.5.2013 Smlouva Remit
pdf24.4.2013 Měření emisí
pdf26.3.2013 Informace o VŘ úklidové služby
pdf21.3.2013 Informace týkajících se pořizování nového územního plánu
pdf15.2.2013 Informace o investičních projektech II 2013-2015
pdf13.2.2013 Informace o investicích a projektech 2013-2015
pdf30.1.2013 Informace o stavebním řízení vybraných staveb
pdf23.1.2013 Stav domu č. p. 142 Šternberk
pdf21.1.2013 Stav domu č. p. 142 Šternberk

Rok 2012

alt 6.12.2012 Dotazy na místně příslušné orgány ve vztahu k MěÚ
alt 22.11.2012 Dotazy na mpz a plastova okna v mpz
alt 16.11.2012 Dotazy v rámci agendy komunikace Lhotská a Na Bažinách - VŘ 2
alt 09.11.2012 Dotazy v rámci agendy komunikace Lhotská a Na Bažinách - VŘ
alt 02.11.2012 Dotazy v rámci agendy přestupkového řízení
alt 17.09.2012 Dotazy v rámci agendy komunikace Lhotská a Na Bažinách - oživení
alt 16.07.2012 Dotazy v rámci agendy 385.93 Kb
alt 03.06.2012 Zdvojení vedení 110 kV V598 Červenka Šternberk 126.99 Kb
alt 04.01.2012 Zdvojení vedení 110 kV V598 Červenka Šternberk 383.80 Kb
alt 05.01.2012 Řešení bezbariérovosti v investičních plánech města pro rok 2012 213.04 Kb
alt 13.01.2012 Poskytnutí investičního plánu města pro rok 2012 172.50 Kb
alt 13.01.2012 Zaslání investičního plánu města pro rok 2012 162.71 Kb
alt 01.03.2012 Výherní hrací přístroje - seznam provozovatelů a počet povolení 342.98 Kb

Rok 2011

alt 07.01.2011 Informace k znaleckému posudku Větrný park Jívová 72.73 Kb
alt 11.01.2011 Investičních plány města pro rok 2011 98.13 Kb
alt 11.02.2011 Ochrana pokojného stavu dle § 5 OZ za rok 2010 184.50 Kb
alt 14.02.2011 Informace k poskytování příspěvků cestou sociální komise 262.31 Kb
alt 15.04.2011 Posouzení nabídek k VZ pod evidenčním číslem ISVZ 60053618 408.62 Kb
alt 18.04.2011 Posouzení nabídek k VZ pod evidenčním číslem ISVZ 60046490 1.28 Mb
alt 26.04.2011 Posouzení nabídek k VZ pod evidenčním číslem ISVZ 60048363 216.17 Kb
alt 16.05.2011 Bioplynová stanice Krakořice 505.58 Kb
alt 07.06.2011 Budování nových BJ 250.20 Kb
alt 19.12.2011 Počty výherních hracích přístrojů ve městě 428.70 Kb

Rok 2010

alt 26.02.2010 výdaje alokované do projektů na ochranu životního prostředí na území ORP 381.86 Kb
alt 09.07.2010 větrný park Jívová - posouzení 230.44 Kb
alt 07.09.2010 žádost o prodloužení a navrácení lhůty pro ohlášení k místnímu poplatku 433.00 Kb
alt 29.09.2010 akční plán nakládání s odpady města Šternberk 591.26 Kb
alt 02.11.2010 poskytnutí informací o místním referendu 101.67 Kb
alt 22.11.2010 Dotaz na účast zasedání Mikroregionu Šternbersko 87.20 Kb
alt 30.11.2010 Dotaz na Komunitní kompostárna Šternbersko 203.83 Kb
alt 14.12.2010 Dotaz na využívání veřejných prostředků na webovou prezentaci obce 231.18 Kb
alt 21.12.2010 Dotaz na investiční plány města pro rok 2011 166.62 Kb

Rok 2009

alt 18.02.2009 SP a ÚR vydané v r. 2009 dosud odborem výstavby MěÚ Šternberk 192.40 Kb
alt 19.02.2009 poskytnutí všech ÚR a SP vydaných od 01 01 2009 do 31 01 2009 stavebním odborem MěÚ Šternberk 223.25 Kb
alt 04.03.2009 poskytnutí podkladů územní dokumentace SO, staveb a projektové dokumentace, vč organizace výstavby pro účely vypracování diplomové práce 99.64 Kb
alt 13.09.2009 SP a ÚR vydané v r. 2009 od 01.02.2009 do 28.02.2009 odborem výstavby MěÚ Šternberk 256.60 Kb

Rok 2008

alt 20.04.2008 záměr přípravy prodeje tepelného hospodářství 69.48 Kb
alt 13.06.2008 počet vydaných povolení a počet povolených výherních hracích přístrojů (2008) 286.45 Kb
alt 02.10.2008 efektivita Sdružení Severní Morava 179.13 Kb
alt 11.12.2008 dokumenty SO umístěných na úředních deskách v období od 01.11.2008 do 30.11.2008 149.00 Kb

Rok 2007

alt 06.12.2007 poskytnutí kopií všech rozhodnutí vydaných od r. 2004 dosud odborem výstavby MěÚ Šternberk 117.47 Kb
alt 07.12.2007 marketingová podpora turistických aktivit střední moravy 125.15 Kb
alt 17.12.2007 smlouva s HYDRO GEO CONSULT 139.79 Kb

19.04.2016 - Smlouva o nájmu zařízení  

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2016:
13 673

Banner
Banner

Kalendář akcí

předchozí měsíc srpen 2016 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 31 1 2 3 4 5 6 7
week 32 8 9 10 11 12 13 14
week 33 15 16 17 18 19 20 21
week 34 22 23 24 25 26 27 28
week 35 29 30 31

Anketa

Znáte nový Ecce Homo Park? http://eccehomopark.cz/
Ano, už jsem jej navštívil/la - 32.3%
Ano, ale k návštěvě se chystám - 29.2%
Ne, neznám. - 38.5%
hlasování v této anketě bylo ukončeno dne: 01 Čec 2016 - 12:42
Zobrazit detaily
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Přihlášení k odběru novinek ze stránek


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže