• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Měříme ve městě rychlost aut v souladu se zákonem? Ano.

  Měříme ve městě rychlost aut v souladu se zákonem? Ano.

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2016

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2016

 • Největší investicí by letos měla být modernizace školky

  Největší investicí by letos měla být modernizace školky

 • Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

  Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2016

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2016

 • Město nabízí výpůjčku tří set zahradních kompostérů

  Město nabízí výpůjčku tří set zahradních kompostérů

 • Poplatky za svoz odpadu a za psy v roce 2016 beze změn

  Poplatky za svoz odpadu a za psy v roce 2016 beze změn

 • Dětské dopravní hřiště zve malé i velké řidiče k návštěvě

  Dětské dopravní hřiště zve malé i velké řidiče k návštěvě

 • Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2016

  Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2016

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008
Úvod Potřebuji si vyřídit

Životní situace

 • Finanční odbor
  Evidence trvale označených psů a jejich chovatelů
  Místní poplatek ze psů 
  Místní poplatek z ubytovací kapacity
  Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
  Žádost o povolení tomboly
 • Obecní živnostenský úřad
  Evidence zemědělských podnikatelů
  Živnostenská kontrola
  Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
  Přerušení živnosti / pokračování v živnosti, zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně
  Změny údajů a dokladů v ohlášení živnosti, žádost o koncesi
  Výpis ze živnostenského rejstříku, potvrzení o určitém zápisu
  Ohlášení živnosti, žádost o koncesi
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství

  Zápis vozidla s českým TP do registru vozidel
  Zápis změny vlastníka silničního vozidla
  Zápis změny provozovatele vozidla v registru vozidel (vlastník se nemění)
  Zápis vozidla bez českého TP do registru vozidel
  Vyřazení vozidla z provozu a jeho ukončení
  Zánik silničního vozidla
  Taxislužba – udělení oprávnění a vydání průkazu
  Taxislužba – evidence vozidla
  Upuštění od zbytku výkonu sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
  Žádost o povolení omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami
  Žádost o povolení připojování pozemních komunikací
  Žádost o povolení umístění stavby v silničním ochranném pásmu
  Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
  Žádost o stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích
  Vydání mezinárodního řidičského průkazu
  Vydání řidičského průkazu po autoškole
  Vydání registrace autoškoly
  Vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu zdravotní způsobilosti
  Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče
  Výpis bodového hodnocení nebo výpis z evidenční karty řidiče
  Odečítání 3 bodů – školení bezpečné jízdy
  Řidičské oprávnění - vrácení po dosažení 12 bodů
  Řidičské oprávnění - vrácení po zákazu řízení motorových vozidel
  Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf
  Vydání paměťové karty vozidla pro digitální tachograf
  Vydání paměťové servisní karty pro digitální tachograf
  Ohlášení stavby
  Užívání stavby
  Stavební povolení
  Změna stavby před jejím dokončením

 • Odbor investic a veřejných zakázek

  Žádost o vyjádření k povolení připojení k pozemní komunikaci
  Žádost o vyjádření k úplné nebo částečné uzavírce místní komunikace
  Žádost o vyjádření ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
  Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní / stavební řízení
  Žádost o souhlas se zvláštním užíváním místní komunikace
  Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství
  Žádost o poskytnutí finanční podpory města Šternberka na stavební práce

 • Odbor školství a kultury
  Zařazení dětí do mateřské školy
  Zařazení dětí do základní školy
  Odklad povinné školní docházky
  Dodatečný odklad povinné školní docházky
  Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
  Přijetí k zájmovému vzdělávání
  Přijetí ke studiu v základní umělecké škole
  Ukončení studia v základní umělecké škole
  Sleva z výše příspěvku (školného) na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základní umělecké škole
  Stížnost na školu nebo školské zařízení
  Obnova památky nebo nemovitosti
  Ohrožení nebo poškození památky
  Dotace na obnovu kulturní památky
  Návrh na prohlášení a na zrušení prohlášení kulturní památky
  Žádost o neinvestiční příspěvek v oblasti sportu, kultury a volného času
  Pronájem prostor kulturních domů a bývalého augustiniánského kláštera
  Zapůjčení mobiliáře
  Oznámení pořádání veřejně přístupných akcí
  Užití znaku města
 • Odbor správy majetku města

  Výpůjčka, pronájem, prodej pozemku
  Vyjádření města Šternberk jako vlastníka nemovitosti
  Žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích Města Šternberk
  Pronájem nebytového prostoru
  Pronájem bytu, bytové jednotky
  Půjčka z Fondu rozvoje bydlení
  Opravy, údržba, modernizace a rekonstrukce v městských bytech a nebytových prostorech
  Veřejná pohřebiště
  Pohřeb

 • Odbor stavební

  Vzory vyplnění žádostí na úseku stavebního řádu
  Vzory vyplnění žádostí na úseku územního rozhodování
  Územní řízení
  Územní souhlas
  Zjednodušené územní řízení
  Postupy při povolování staveb
  Stavební řád
  Územní rozhodování
  Územní plánování

 • Odbor vnitřních věcí

  Ztráty a nálezy
  Změna jména a příjmení
  Vyřízení úmrtního listu (prvopis)
  Vyřízení rodného listu pro nově narozené dítě
  Vyřízení druhopisu matričního dokladu – rodný list, oddací list , úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství
  Uzavření manželství
  Ověřování podpisů - legalizace
  Ověřování listin - vidimace
  Hlášení trvalého pobytu
  Cestovní pas se strojově čitelnými údaji - tzv. e-Pas
  Označení nemovitosti domovními čísly
  Vyřízení občanského průkazu
  Zrušení trvalého pobytu
  Vyřízení parkovací karty
  Oznámení o konání veřejného shromáždění na území města
  Návštěvy jubilantů
  Vítání občánků

 • Odbor životního prostředí

  Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
  Co s odpadem ve Šternberku ?
  Rybářský lístek
  Poplatek za odpady
  Lovecký lístek
  Kácení dřevin rostoucích mimo les
  Hlášení o produkci a nakládání s odpady
  Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

 • Oddělení personalistiky a vnějších vztahů

  Podávání petic a stížností
  Návrh na udělení čestného občanství nebo ceny města


Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2016:
13 673

Banner
Banner

Kalendář akcí

předchozí měsíc srpen 2016 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 31 1 2 3 4 5 6 7
week 32 8 9 10 11 12 13 14
week 33 15 16 17 18 19 20 21
week 34 22 23 24 25 26 27 28
week 35 29 30 31

Anketa

Znáte nový Ecce Homo Park? http://eccehomopark.cz/
Ano, už jsem jej navštívil/la - 32.3%
Ano, ale k návštěvě se chystám - 29.2%
Ne, neznám. - 38.5%
hlasování v této anketě bylo ukončeno dne: 01 Čec 2016 - 12:42
Zobrazit detaily
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Přihlášení k odběru novinek ze stránek


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže