• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

  Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

 • Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

  Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

 • Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

  Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Nominujte osobnosti na ceny města do 30. června 2017

  Nominujte osobnosti na ceny města do 30. června 2017

 • V sobotu poslední dubnový svozový termín odpadů a zeleně

  V sobotu poslední dubnový svozový termín odpadů a zeleně

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Zápis dětí do mateřských škol proběhne 3. a 4. května

Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2017/2018 proběhne ve dnech 3. a 4. května 2017. Zápis proběhne v mateřských školách: MŠ Světlov v době od 9 do 16 hodin pro pracoviště Oblouková, U Dráhy a Světlov a MŠ Komenského v době od 8 do 16 hodin pro pracoviště Komenského a Horní Loděnice. Zápis pro pracoviště Nádražní pro školní rok 2017/2018 se z důvodu zahájení prací na rekonstrukci budovy neuskuteční.

Zápis dětí do mateřských škol se řídí těmito zásadami:

Zápis dítěte bude proveden na formuláři (žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání), který rodiče/zákonní zástupci dítěte obdrží na jakémkoli pracovišti mateřských škol nebo si stáhnou z webových stránek: http://msnadrazni.stbk.cz/; http://skolkakomenskeho.cz/. Vyplněné formuláře odevzdají rodiče/zákonní zástupci dítěte v místě konání zápisu (viz výše) v termínu zápisu. Před tímto termínem nebudou přihlášky přijímány.

Při zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče/zákonného zástupce.

Rozhodnutí o přijetí a umístění dítěte bude vydáno ředitelkou mateřské školy nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení zápisu.

Další informace k zápisu včetně kritérií pro přijímání dětí na webových stránkách mateřských škol.

Novela školského zákona zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.

Děti, které dosáhnou pěti let do měsíce září 2017 a děti, kterým bude více než pět let a dosud nezahájily povinnou školní docházku, musí nastoupit ve školním roce 2017/2018 k povinnému předškolnímu vzdělávání po celý školní rok, tzn. pokud ještě není dítě zapsáno v mateřské škole, musí se zúčastnit vyhlášeného zápisu. Děti, které mají trvalý pobyt ve Šternberku, budou do mateřských škol přijaty v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Šternberka č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Šternberk. Podle této vyhlášky tvoří celé území města jeden školský obvod pro obě mateřské školy.

Rodiče však mohou děti také vzdělávat v rámci tzv. individuálního vzdělávání. Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání, může probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho určitou část. Pokud rodiče plánují své dítě individuálně vzdělávat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit ředitelce mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se rodiče rozhodnou začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit ředitelce mateřské školy, která stanoví další postup (doporučí oblasti, ve kterých má být dítě rozvíjeno a stanoví termíny a způsob ověřování, jak si dítě osvojuje očekávané schopnosti a dovednosti).

Povinné předškolní vzdělávání svého dítěte mohou rodiče uskutečňovat sami, také to lze zajistit i tím, že dítě bude navštěvovat zařízení předškolního vzdělávání, které není mateřskou školou podle školského zákona. Povinnost předškolního vzdělávání se nevztahuje na osoby, které nepobývají na území České republiky déle než 90 dnů, včetně občanů ČR v zahraničí.

deti 460 copy

 pdfZápis dětí do MŠ

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2017:
13 599

Kalendář akcí

duben 2017
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže