• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

  Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

 • Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

  Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

 • Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

  Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • V sobotu poslední dubnový svozový termín odpadů a zeleně

  V sobotu poslední dubnový svozový termín odpadů a zeleně

 • Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

  Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 17. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 5. 4. 2017 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20. Jednací sál, 1. patro

1. Zahájení
2. Program zasedání
3. Přehled usnesení RM a informace občanům o činnosti orgánů města za uplynulé období
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Závěrečný účet města Šternberka za rok 2016
6. Účetní závěrka města Šternberka za rok 2016
7. Rozpočtové opatření č.7
8. Návrh obecně závazné vyhlášky - spádové obvody mateřských škol
9. Program regenerace MPZ na rok 2017
10. Římskokatolická farnost - žádost o dotaci na opravy krovu a střechy farní budovy
11. Smlouva o vzájemné spolupráci s NPÚ za účelem realizace projektu "Liechtensteinské dědictví"
12. Přehled nemovitého majetku Města Šternberka
13. Nabídka na převod pozemku parc.č. 488 v k.ú. Lhota u Šternberka od Povodí Moravy
14. Vzájemné bezúplatné převody pozemků mezi Městem Šternberk a Olomouckým krajem-Uničovská
15. Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 4745 v k. ú. Šternberk
16. Záměr prodeje pozemku parc. č. 6089/7 v k. ú. Šternberk
17. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1443 v k. ú. Šternberk
18. Směna pozemků: Město Šternberk – manželé ***** – ul. Nádražní
19. Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2016 Šamšula Libor, velitel MP
20. Výroční zpráva města Šternberka za rok 2016
21. Diskuse zastupitelů města
22. Diskuse občanů
23. Závěr

 

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2017:
13 599

Kalendář akcí

květen 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže