• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Přehled akcí na Hlavním náměstí ve Šternberku v roce 2014

  Přehled akcí na Hlavním náměstí ve Šternberku v roce 2014

 • U Horní brány: celková rekonstrukce od 7. července

  U Horní brány: celková rekonstrukce od 7. července

 • Krampolova a Masarykova uzavřeny: rekonstrukce

  Krampolova a Masarykova uzavřeny: rekonstrukce

 • Rekonstrukce Městského klubu je v plném proudu

  Rekonstrukce Městského klubu je v plném proudu

 • Šternberský objektiv a nominace pro sportovce

  Šternberský objektiv a nominace pro sportovce

 • Určeno pro pejskaře: vyzvedněte si speciální sáčky

  Určeno pro pejskaře: vyzvedněte si speciální sáčky

 • Státní dotace na obnovu nemovitých kulturních památek

  Státní dotace na obnovu nemovitých kulturních památek

 • Jak se ve městě hřešilo a trestalo? Připravujeme!

  Jak se ve městě hřešilo a trestalo? Připravujeme!

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008
Úvod Dotazy občanů
Dotazy občanů
Vážení spoluobčané,
v případě, že se Vám nepodaří vložit dotaz do této rubriky, zašlete jej prosím na adresu cernocka@sternberk.cz. Váš dotaz bude vyřízen dle pravidel této rubriky. Děkujeme za pochopení.

Pravidla rubriky Dotazy občanů jsou zveřejněna zde
Titulek *
Jméno *
E-mail *
Zpráva *
Bezpečnostní kód * Kontrolní obrázekNačíst nový bezpečnostní kód
   
 

Rozbalit vše + | Sbalit vše -

+ Gabriela: nájezdová cesta

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na koho se obrátit o informaci o vlastnictví příjezdové cesty za cedulí Šternberk směrem na Olomouc, po pravé straně, u cedule radia Rubi, cestou na zahrádky. Jedná se mi o tu prudkou nájezdovou cestu, zda by se nedalo nějakým způsobem zmírnit to stoupání při vyjíždění. Děkuji.

Vážená paní,

uvedená příjezdová cesta je ve vlastnictví města. Jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci.

Účelovou komunikací je podle zákona o pozemních komunikacích kategorie pozemních komunikací, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi. Pro účelové komunikace, a to ani pro veřejně přístupné, nestanoví zákon o pozemních komunikacích jejich vlastníkům ani majitelům přilehlých nemovitostí žádné povinnosti týkající se jejich prohlídek a údržby.

Přestože Město Šternberk nemá v plánu oprav a údržby zahrnuté konkrétní prostředky na opravy a údržbu veřejně přístupných účelových komunikací ve svém majetku, posoudíme stávající stav této komunikace a dle finančních možností rozpočtu města zvážíme možnosti úpravy.

S pozdravem

Ing. Pavel Sehnal, vedoucí oddělení investic a místních komunikací odboru strategického rozvoje a investic

IP: 82.113.63.xxxDotaz z: 19.08.2014

+ Eva: sáčky pro psy

Dobrý den, někde jsem se dočetla, že město bude zcela rušit odpadní koše pro psy spojené se zásobníkem pro uložení sáčků a to z důvodu šetření nákladů. A sáčky budou nahrazené za 200 ks igelitových s možností vyzvednutí na MÚ. Zajímalo by mě, zda je tato informace pravdivá ??? Pokud ano, přijde mi jako naprostá nehoráznost platit za psa 1.000,- Kč ročně. Z jakého důvodu bych měla poplatek platit ??? Bydlí pod mojí střechou, živím ho z vlastních peněz a v podstatě teď i sama na vlastní náklady po něm budu uklízet. I přesto, že město nemá povinnost sáčky majitelům dávat či z vybraných peněz za psy dotovat pouze tento sektor - zavedením těchto speciálních košů alespoň lidé viděli, že tyto jejich peníze neplatí zbytečně někomu do chřtánu jenom díky vyhlášce, kterou jste si na městě odhlasovali. Že něco pro nás občany za naše peníze děláte. Také by mě zajímalo jestli ten kdo pro tuto úsporu zvedl ruku vlastní psa ??? Protože 200 ks je zcela směšné ,,zalepení huby,, nám pejskařům. Taky chodíte na WC pouze 200x do roka ? A mj. zkuste si zvednout po velkém psovi do toho igelitového pytlíku ( jehož rozměr je mimochodem tak pro potřebu čivavy ) třeba ne zcela tuhý výkal. A znovu opakuji, že i přesto, že město nemá povinnost dodávat takovéto služby měli by jste se také zamyslet nad reakcemi občanů, už jednak z toho důvodu, že pejskařů je zde celkem velký počet a minimálně doufám, že se toto zastupitelstvo brzo obmění, protože mne jako občana jen sdírají z kůže ( že se například rekonstruují z těchto peněz chodníky na jiráskové mě nezajímá, já tam tudy nechodím ) a psa si přihlásím raději u babičky na dědině.

 

Vážená paní,

veškeré informace týkající se Vašich dotazů a připomínek jsou zveřejněny na stránkách města zde: http://www.sternberk.eu/bleskovky-ze-sternberku/2990-urceno-pro-pejskare-vyzvednete-si-specialni-sacky-.html

Město Šternberk od počátku letošního roku nabízí majitelům psů sáčky na psí exkrementy. Vyzvednout si je může každý evidovaný majitel psa na pokladně městského úřadu v budově Opavská 1. Podmínkou pro vydání sáčků na psí exkrementy je provedení úhrady poplatku za psa za rok 2014.

V souvislosti s distribucí plastových sáčků na psí exkrementy dojde postupně k omezení a úplnému rušení speciálních odpadkových košů na psí exkrementy, jde o ty koše, které jsou opatřeny schránkou na papírové sáčky. Praktické zkušenosti ukázaly, že papírové sáčky z těchto košů nebyly využívány ke svému účelu, ale naopak byly opakovaně vybírány, popř. trhány a rozhazovány po okolí a byly zdrojem dalšího znečištění veřejného prostranství. Koše na psí exkrementy budou postupně nahrazeny univerzálními odpadkovými koši.

Majitelé psů tak mohou využít k odložení sáčku s psími exkrementy všechny odpadkové koše, popelnice, popřípadě kontejnery určené na směsné komunální odpady. Uklidit po svém psovi je povinností a také vizitkou člověka neboli držitele psa.

Povinnost platit místní poplatek ze psa vychází ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a z obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 2/2010 o místních poplatcích.

Roční příjmy z tohoto poplatku jsou ve výši cca 335.000 Kč a tvoří součást rozpočtu města. Žádná právní úprava neukládá městu povinnost vynakládat veškeré tyto prostředky zpět do záležitostí týkajících se chovu psů.

Na základě úspory finančních prostředků zrušením venkovních stojanů na papírové sáčky zvažujeme navýšení počtu přidělovaných igelitových sáčků od příštího roku.

S pozdravem

Mgr. Antonín Kostrůnek
vedoucí odboru životního prostředí

IP: 217.196.124.xxxDotaz z: 19.08.2014

+ Vaněk: Strategické projekty

Dobrý večer, zkoušel, jsem hledat v sekci strategické projekty nějaký plán či projekt k revitalizaci sídliště Jiráskova, ale nic jsem nenašel. A to ani na Vámi zveřejněném odkazu http://www.sternberk.eu/mestsky-urad/kontakty/odbor-strategickeho-rozvoje-a-investic.html Kde tedy najdu nějaké informace

Vážený pane,

Zastupitelstvo města Šternberka již v červnu roku 2006 schválilo program regenerace sídlišť Nádražní, Uničovská a Jiráskova ve Šternberku, jehož součástí bylo i řešení statické dopravy v sídlištích. Na základě zapracovaných námětů obyvatel byla následně zpracována dokumentace 1. etapy regenerace sídlišť s důrazem právě na řešení statické dopravy.

Nyní probíhá aktualizace projektové dokumentace, vyvolaná změnami prostorových požadavků na statickou dopravu.

Podrobnější informace k tématu poskytneme na odboru rozvoje města a investic. Kontakt: Ing. Pavel Sehnal, vedoucí oddělení investic a místních komunikací, e-mail: sehnal@sternberk.cz, telefon 585 086 237.

S pozdravem

Ing. Roman Sobkuliak
vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

IP: 141.170.142.xxxDotaz z: 17.08.2014

+ Marie: já

prosím kde budou mít děti narozené v Olomouci kvůli opravě zdejší nemocnice vítání občánků

 

Vážená paní,

vítání nových občánků města Šternberka probíhá zpravidla 1x za měsíc. První vítání občánků po prázdninové přestávce se uskuteční 27.09.2014.

V případě, že rodiče nově narozených dětí (narozených kdekoli na území České republiky) a s trvalým pobytem matky ve Šternberku mají o tuto akci zájem, musí tuto skutečnost nahlásit matrice ve Šternberku.Zde si také mohou vyplnit souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vítání občánků, který je třeba předložit.

V případě dalších dotazů Vám doporučuji obrátit se přímo na pracovnici matriky paní Zdenu Chmelovou, tel. 585 086 552, popř. mail chmelova@sternberk.cz

S pozdravem

Mgr. Miroslava Citovecká, vedoucí správního oddělení odboru vnitřních věcí

IP: 217.196.127.xxxDotaz z: 15.08.2014

+ Dáša: Hodulíková

Prosím Vás,lze ve Šternberku získat městský byt?A jaké jsou podmínky?Například 2 plus 1.Děkuji za odpověď Hodulíková...

 

Vážená paní Hodulíková,

veškeré informace k pronájmu městských bytů jsou zveřejněny na stránkách města : http://www.sternberk.eu/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-spravy-majetku-mesta/zivotni-situace--formulare/582-pronajem-bytu-bytove-jednotky.html

Najdete zde informace k postupu při této životní situaci, vnitřní předpis města Pravidla a postup pronájmu bytů, žádost o přidělení bytu, nájemní smlouvu a další potřebné dokumenty.

Podmínkou přijetí žádosti je úhrada poplatku ve výši 600 Kč a dále podmínka aktualizace údajů uvedených v žádosti 2 x ročně.

Žádost lze vyzvednout na oddělení správy bytů a nebytových prostor v přízemí budovy radnice Horní náměstí 16 nebo na výše uvedeném odkazu.

Případné další informace Vám sdělíme na telefonu 585 086 450.

S pozdravem

Bc. Dana Hoppová
vedoucí oddělení správy bytů a nebytových prostor odboru správy majetku města

IP: 176.102.129.xxxDotaz z: 12.08.2014

+ Stanislsv: Chodník

Dobrý den , bylo by možné na ulici Opavska u domu č.17 opravit propadající chodník děkuji.

 

Vážený pane,

děkujeme za podnět, zajistíme opravu.

 S pozdravem

Ing. Roman Sobkuliak, vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

IP: 91.228.45.xxxDotaz z: 11.08.2014

+ Hana: Dotaz na úpravy ve Šternberku

Zajímalo by mě, proč práce na úpravě ve Šternberku, konkrétně na ulici U Horní Brány, trvá tak jak trvá, když zaměstnanci firmy, která práci provádí začínají pracovat v 8,30 a s častými přestávkami pracují nejvýš do 15,30hod. Soboty samozřejmě nepracují. Mě, jako občana nezajímá jestli máte s firmou smlouvu na termín dohotovení. Pokud by pracovali s větším nasazením, nemuseli by občané tak dlouhou dobu skákat přes výkopy.

 

Vážená paní,

stanovení pracovní doby je legitimní záležitost dodavatele stavby, který tímto musí respektovat bezpečnostní a hygienické normy. V tuto chvíli děkujeme za připomínku, kterou prověříme a ve spolupráci s technickým dozorem provedeme kontrolu stavby. V současné době běží práce na přeložce vodovodu a jeho přípojkách a práce si vyžadují v hustě zasíťovaném prostoru (plyn, elektro kabeláž, telefon,..) bezchybné provedení. Stavební práce jsou prováděny dle odsouhlaseného harmonogramu prací v návaznosti na provozní řády, časové limity a technické normy VHS Sitka s.r.o. Současně jsou realizovány i kanalizační přípojky.

Ještě jednou děkujeme za podnět a věříme, že stavba bude dokončena ve stanoveném termínu a nejlepší kvalitě.

 S pozdravem

 Ing. Roman Sobkuliak, vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

IP: 89.24.254.xxxDotaz z: 09.08.2014

+ Salcburgerová: oplocení dětských hřišť?

Dobrý den, dle dotazů nejsem jediná, kdo by ocenil řádné oplocení dětských hřišť . Chápu, že jste letos 2x opravovali rozbitý domeček na Mačkalově a nemáte peníze, ale právě uzamykaltelná hřiště mohou vandalismu zabránit. Nemůžete použít třeba poplatky od pejskařů? Děkuji.

 

Vážená paní Salcburgerová,

 

problematikou oplocení dětských hřišť jsme se zabývali opakovaně. Podněty občanů, tedy oplotit alespoň některá dětská hřiště ve Šternberku, byly projednávány Komisí pro děti a mládež, která po důkladném zvážení nedoporučila oplocení realizovat, protože nezabrání vandalům v ničení městského majetku.

Příkladem je např. Rákosníčkovo hřiště, které je oploceno a přesto je ničeno vandaly. V oplocení je nezamčená branka. Oplocení nemá zamezit vstupu na hřiště, ale naopak zvýšit komfort z jeho užívání. Pomůže například maminkám, které nemusí mít obavy, že jejich dítě vyběhne v nestřežené chvíli mimo hřiště.

Pro oplocená dětská hřiště vysokým plotem by musela být zřízena osoba správce, která by sedm dní v týdnu ráno hřiště odemykala a večer zamykala. Ani správce však není na hřišti přítomen nepřetržitě.

 

K výše uvedenému vedou zejména finanční důvody, ale vandalům v jejich řádění pomáhá lidská lhostejnost a nevšímavost. Možnosti města, jak omezit vandalismus, jsou omezené, protože jde o celospolečenský jev. Každý ale může kdykoliv zcela bezplatně a bez jakýchkoliv obav zavolat městskou policii, jestliže je svědkem vandalismu nebo jestliže má pocit, že může docházet k vandalismu; stačí zavolat číslo 156.

 

S pozdravem

 

Mgr.Jana Kameníčková

vedoucí odboru školství a kultury

IP: 88.103.236.xxxDotaz z: 08.08.2014

+ Salcburgerová: Rušení mateřské školky

zdeChci se zeptat, jestli skutečně plánujete zrušit jednu školku a čeho tím chcete dosáhnout? Vážně považujete za normální, že ve třídě je 27 dětí různého věku od 3 do 6 let? Proč neuvažujete o snížení počtu dětí a přijímání mladších dětí? Jakým způsobem chcete pomoci matkám, které chtějí pracovat? Česko má nejméně pracujících matek s malými dětmi v EU a dostatek míst ve školkách je způsob, jak tuto situaci zlepšit. Navíc se na tomto benefitu nedá zatím parazitovat. Není možné se poučit z minulosti, kdy o podpoře návratu matek do práce politici tlachali tak dlouho, až Husákovy matky odrodily s takovým zápalem, že máme jednu z nejnižší míry porodností na světě a bez pomoci národnostní menšiny jsme bezpochyby na chvostu? Děkuji za zamyšlení.

 

 

Vážená paní Salcburgerová,

podmínky předškolního vzdělávání upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), zejména v části druhé:podle § 34, odst. 1 se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, podle § 35 stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy, organizaci předškolního vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další speciální péči o děti (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů): podle §1a, odst.3 vyhlášky lze do jedné třídy mateřské školy zařadit děti z různých ročníků  a podle §2, odst. 2 vyhlášky se třída mateřské školy naplňuje do počtu 24 dětí. Školský zákon v § 23 stanoví, že zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu do 4 dětí, tj. na 28 dětí ve třídě. Tuto výjimku každoročně na základě žádostí ředitelek mateřských škol projednává rada města a vzhledem k tomu, že jsou splněny další podmínky, zejména podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, je výjimka udělována.

Rada města každoročně vyhodnocuje výsledky zápisu dětí do mateřských škol a projednává kapacitu všech pracovišť. Pro informaci připojujeme výsledky zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2014/2015 (viz článek http://www.sternberk.eu/novinky-ve-sternberku/2842-do-skolek-nastoupi-v-zari-143-novych-deti.html): celková kapacita mateřských škol ve Šternberku je 444 míst v 15 běžných a 2 speciálních logopedických třídách, k zápisu bylo podáno celkem 160 přihlášek, z toho 34 přihlášek bylo podáno duplicitně (tj. 17 dětí). K zápisu tedy přišlo 143 dětí. V porovnání se zápisem pro školní rok 2013/2014 byl počet podaných přihlášek výrazně nižší. Toto snížení lze zdůvodnit počínajícím poklesem porodnosti (nejvíce dětí – 172 se narodilo v roce 2009, nyní počty nepřesahují 140) a zvýšením kapacity o pracoviště Světlov, kdy bylo uspokojeno více zájemců, než bylo možné v předchozích letech. V tomto školním roce se naopak výrazně zvýšil počet dětí odcházejících z mateřské školy do 1. třídy základní školy, a to ze 107 dětí na 147. I přes to se však zvýšil počet dětí, které v MŠ zůstávají -  z 282 vloni na 315 letos. Dětí s trvalým bydlištěm mimo Šternberk přišlo k zápisu celkem 12; na MŠ Komenského 3 děti z obcí Komárov, Hlásnice a Řídeč (odtud do logopedické třídy), na MŠ Nádražní 9 dětí z obcí Bělkovice – Lašťany, Hlásnice, Lipina (2), Lužice, Štarnov (2), Uničov, Žerotín.

Z výsledků zápisů vyplývá, že lze přijmout všechny přihlášené děti do mateřských škol ve Šternberku.

V září 2013 byla otevřeno nové pracoviště – mateřská škola na Světlově s kapacitou 112 dětí. Stávající kapacita mateřských škol ve Šternberku je tak dostačující pro děti s bydlištěm v našem městě. Zároveň však musíme konstatovat, že technický stav budov MŠ Oblouková a Nádražní je na hranici životnosti a je nutná rekonstrukce a modernizace. Předpokládáme, že jedna z budov bude  rekonstruována a druhá již do budoucna nebude z hlediska kapacity potřebná. Dle projekce narozených dětí (vývoj počtu narozených dětí sledujeme dlouhodobě) bude ve výhledu cca 5 let potřebná cílová kapacita v MŠ min. 300 a max. 400 míst.

 

 

S pozdravem

 

Mgr.Jana Kameníčková
vedoucí odboru školství a kultury

IP: 88.102.11.xxxDotaz z: 07.08.2014

+ Alena: cesta

Dobrý den chci se zeptat za jak dlouho by mněla být vybudovaná pevná cesta k rodiným domkúm.Na tuto cestu čekáme 20 let ,stávajicí je prašná a blátivá.Na obci pořád posloucháme že nejsou peníze,ale kdo má tak dlouho čekat a ten prach po každém prujezdu aut polykat .Děkuji AP

 

Vážená paní,

upřesněte prosím lokalitu, ve které se uvedená cesta nachází, abychom mohli Váš dotaz zodpovědět.

S pozdravem

Mgr. Irena Černocká, tisková mluvčí

IP: 194.228.223.xxxDotaz z: 02.08.2014

 

Počet zobrazených Strana 1 z 63

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2014:
13 629

Kalendář akcí

předchozí měsíc srpen 2014 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 31 1 2 3
week 32 4 5 6 7 8 9 10
week 33 11 12 13 14 15 16 17
week 34 18 19 20 21 22 23 24
week 35 25 26 27 28 29 30 31
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Přihlášení k odběru novinek ze stránek


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže