• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Přehled akcí na Hlavním náměstí ve Šternberku v roce 2014

  Přehled akcí na Hlavním náměstí ve Šternberku v roce 2014

 • Na Uničovské probíhají stavební práce: do 18.07.

  Na Uničovské probíhají stavební práce: do 18.07.

 • Šternberský objektiv a nominace pro sportovce a trenéry

  Šternberský objektiv a nominace pro sportovce a trenéry

 • Měsíc bez aut na Ecce Homo od 30.06. do 03.08.2014

  Měsíc bez aut na Ecce Homo od 30.06. do 03.08.2014

 • U Horní brány: celková rekonstrukce od 7. července

  U Horní brány: celková rekonstrukce od 7. července

 • Krampolova a Masarykova uzavřeny: rekonstrukce

  Krampolova a Masarykova uzavřeny: rekonstrukce

 • Od 18. do 31. července uzavírka silnice Šternberk - Olomouc

  Od 18. do 31. července uzavírka silnice Šternberk - Olomouc

 • Rekonstrukce Městského klubu je v plném proudu

  Rekonstrukce Městského klubu je v plném proudu

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008
Úvod Dotazy občanů
Dotazy občanů
Vážení spoluobčané,
v případě, že se Vám nepodaří vložit dotaz do této rubriky, zašlete jej prosím na adresu cernocka@sternberk.cz. Váš dotaz bude vyřízen dle pravidel této rubriky. Děkujeme za pochopení.

Pravidla rubriky Dotazy občanů jsou zveřejněna zde
Titulek *
Jméno *
E-mail *
Zpráva *
Bezpečnostní kód * Kontrolní obrázekNačíst nový bezpečnostní kód
   
 

Rozbalit vše + | Sbalit vše -

+ Lenka: silnice I/46

Dobrý den, chci se zeptat, zda někdo kontroloval práci na této komunikaci. Nový asfalt je již teď v průjezdném pruhu na okrajích popraskán (před štarnovskou odbočkou směrem od Olomouce) a před Šternberkem samotným je naházen zbytek asfaltu v trávě. Děkuji za odpověď

Vážená paní,

vlastníkem komunikace I/46 a investorem opravy je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Městu Šternberk  z těchto důvodů  nepřísluší kontrolovat průběh stavebních prací. Podrobnější informace k úpravě jsou zveřejněny zde: http://www.sternberk.eu/bleskovky-ze-sternberku/2901-v-cervenci-uzavirka-silnice-sternberk-olomouc-.html

Děkujeme za pochopení.

Ing. Roman Sobkuliak, vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

 

 

IP: 82.99.161.xxxDotaz z: 28.07.2014

+ Mirka Jandeková: Šternberský kopec

Dobrý den, zajímalo by mě, kdo povoluje organizátorům festivalu vyjímku z nočního klidu, kdo tedy rozhoduje o tom, jak dlouho se na festivalu bude hrát a co můžu jako občan dělat,je-li tato doba překročena. Děkuji za odpověď Jandeková

 

Vážená paní Jandeková,

podle obecně závazné vyhlášky č. 4/2001/vyhl. o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku lze veřejně přístupné sportovní a kulturní podniky v období od 01.07. do 31.08. pořádat do 24:00 hodin.

Výjimku na rockový festival Šternberský kopec povolila rada města dne 14.04.2014 usnesením č. 2563/89, akce byla povolena do 03:00 hodin s tím, že tento čas zahrnoval i dobu na úklid. Hudební produkce byla ukončena cca v 01:00 hodin.

Rockového festivalu Šternberský kopec se zúčastnilo více než 2.000 návštěvníků, akce byla velmi kladně hodnocena nejen za strany účastníků, ale také v médiích. Šternberský kopec je jedinou akcí tohoto zaměření nejen ve městě, ale i v okolí.

Děkujeme Vám za Vaši toleranci a pochopení.

S pozdravem

Mgr. Jana Kameníčková, vedoucí odboru školství a kultury

IP: 89.24.151.xxxDotaz z: 27.07.2014

+ Petr: Parkoviště Penny

Dobrý den, s instalovanou závorou před supermarketem Penny ubylo aut, jenže tato auta se přesunula do okolních ulic. Potřeboval jsem vypnout hlavní přívod vody ve vozovce a to se nedalo. Jedno auto za druhým. Předtím poloprázdná ulice je zaplněná auty každý. A co teď ?

Vážený pane,

k Vaší připomínce na parkování v okolí sídliště sdělujeme, že ve spolupráci s projektanty hledáme varianty řešení, jak pro obyvatele lokality Jiráskova rozšířit možnosti parkování. Dovolujeme si Vás také odkázat na již publikované odpovědi k obdobným dotazům z 24.07.2014, 17.07.2014 či 15.07.2014.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Mgr. Irena Černocká, tisková mluvčí

IP: 109.81.209.xxxDotaz z: 26.07.2014

+ Vlaďka M.: MŠ Světlov

Dobrý den, chtěla bych se zeptat,kdy započne realizace dětské zahrady u MŠ Světlov. Bylo nám řečeno, že se bude budovat zahrada z prostředků získaných z grantu a to již od poloviny června. Bylo řečeno, že přes prázdniny bude z tohoto důvodu školka uzavřena (prašné a hlučné práce).Je konec července a u školky se stále nic neděje. Budou snad zase naše děti chodit do areálu bývalé školky na Hvězdném Údolí a do okolí školky, když mají k dispozici zahradu přímo u školky? Proti vycházkám do přírody nic samozřejmě nemám,ale děti si rády pohrají i na pískovištích, prolézačkách apod.

Vážená paní,

realizátorem hřiště u Mateřské školy Světlov je firma Green Project s.r.o., Praha, která převzala prostor staveniště, tj. zahradu u mateřské školy 30.05.2014. Při tomto převzetí informoval zástupce firmy o harmonogramu prací, ihned byla zadána výroba herních prvků a objednána zeleň, která bude v areálu osázena.

Firma v minulém týdnu oznámila, že poslední červencový týden zahájí fyzickou realizaci - zahradnické práce, instalace herních prvků proběhne v půlce srpna. Podle smlouvy o dílo je termín dokončení a předání stanoven k 31.08.2014.

O omezení provozu pracoviště mateřské školy rozhodla ředitelka této organizace.

Realizace hřiště je vyčíslena na 1.019.048 Kč, z toho byla na stavbu poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 90% uznatelných nákladů.

S pozdravem

Mgr. Jana Kameníčková, vedoucí odboru školství a kultury

 

IP: 109.80.32.xxxDotaz z: 25.07.2014

+ Vítězslav: mostek Potoční

Dobrý den , šlo by něco udělat s mostkem mezi ulicí Uničovská parkoviště a ulicí Potoční ?Jsou tam uvolněná prkna a každý přejezd kola zní jako průjezd vlaku a navíc to asi nebude nejbezpečnější.

 

Vážený pane,

děkujeme za Váš podnět. Zjištěné závady mostu budou odstraněny v co nejbližším termínu.

S pozdravem

Ing. Pavel Sehnal
vedoucí oddělení investic a místních komunikací odbor strategického rozvoje a investic

IP: 217.196.124.xxxDotaz z: 25.07.2014

+ Vít Kocurek: Oprava chodníků Jiráskova

Jako obyvatelé sídliště Jiráskova jsme se dnes chtěli zaradovat, že město rychle reaguje na naše potíže s parkováním a zřizuje nám další parkovací místa. Bohužel jsme se od firmy provádějící rekonstrukci dověděli, že se jedná pouze o opravu chodníků. Chtěli bychom se zeptat, zda v rámci těchto oprav chodníků by nebylo možné zřídit šikmé či kolmé stání ? Děkuji za odpověď.

 

Vážený pane Kocurku,

úpravy parkovacích ploch by měly probíhat v souladu s programem regenerace sídliště Jiráskova, zpracovaným ve spolupráci s "občanskou poradní komisí" a schváleným v roce 2006 zastupitelstvem města po opakovaném podrobném projednání a připomínkování obyvateli sídliště. Program regenerace sídliště Jiráskova je k nahlédnutí na odboru strategického rozvoje a investic http://www.sternberk.eu/mestsky-urad/kontakty/odbor-strategickeho-rozvoje-a-investic.html

Úpravy parkovacích ploch na šikmá či kolmá stání tak, aby splňovaly veškeré v současnosti platné normové předpisy, jsou na sídlišti Jiráskova podmíněny změnami organizace dopravy a rozsáhlými stavebními úpravami celého komunikačního systému.

Vzhledem k vysokým nákladům a nízké efektivitě, kdy by výše uvedenými úpravami nedošlo k výraznému nárůstu parkovacích kapacit, město s těmito úpravami neuvažuje.

Současně však hledáme jiné varianty řešení, jak pro obyvatele této lokality rozšířit možnosti parkování.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Pavel Sehnal
vedoucí oddělení investic a místních komunikací
odbor strategického rozvoje a investic

IP: 85.93.189.xxxDotaz z: 24.07.2014

+ Vlastik: Kontejner na svoz odpadu

Dobrý den, bude ještě v letošním roce umístěn velký kontejner na svoz odpadu na ulici Světlov (U skály) a v jakém datu? Děkuji Vám za odpověď.

Vážený pane,

město Šternberk zajišťuje mobilní svozy velkoobjemových a nebezpečných odpadů pouze 1x ročně, vždy v jarních měsících. V ulici Světlov byl kontejner pro ukládání velkoobjemových odpadů umístěn 5. dubna 2014, další svoz se uskuteční až v příštím roce.

Veškeré odpady však můžete celoročně odevzdávat ve sběrném dvoře společnosti Remit s.r.o., Uničovská 64, Šternberk.

Ve sběrném dvoře můžete odevzdat:
objemný odpad: starý nábytek, podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety...
Z D A R M A do 100 kg na občana za rok
Z D A R M A elektrotechniku: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod.
Z D A R M A nebezpečné odpady: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.
Z D A R M A separovaný odpad: papír, plasty, sklo, kov

Dále lze odevzdat pneumatiky, stavební odpad, kompostovatelný odpad - tato služba je zpoplatněna.

S pozdravem

Mgr. Antonín Kostrůnek
vedoucí odboru životního prostředí

IP: 217.196.124.xxxDotaz z: 24.07.2014

+ Mirek: Dotaz na starostu města.

Pane starosto, cca před třemi měsíci jsem Vám adresoval dotaz týkající se ignorování mých dotazů pracovníky MÚ. Pane starosto do dnešního dne jsem nedostal odpověď ani od Vás. Mám to brát tak, že normou Městského úřadu ve Šternberku, je některé dotazy, na které nechcete odpovídat prostě ignorovat? Ve svém dotazu jsem se také ptal, kdy bude nahrazena odcizená litinová mříž kanálové vpusti na ulici Lidická( u trafostanice Zimního stadionu). Je to již půl roku co chybí. Provizorní dřevotřísková deska, která ji nahrazovala, je již také pryč. Po mém upozornění hlídky MP(patrolující na parkovišti u tzv Chytiličky), byla nahrazena dalším prknem a ověnčena černobílými pásky. Mříž ale stál v nedohlednu. Co dělá správa komunikací MU?

 

Vážený pane Netopile,

oprava dešťové vpusti byla objednána po vložení Vašeho podnětu do rubriky Dotazy občanů u firmy REMIT s tím, že bylo požadováno, aby nová mříž byla z plastového materiálu. Vzhledem k poměrně vysokým pořizovacím nákladům plastových mříží, bylo poté rozhodnuto opravu pozdržet a využít staré mříže z rušených vpustí na nyní rekonstruované ulici U Horní brány.

Zaměstnanci firmy Remit provedli osazení chybějící mříže na vpusti na ulici Lidická ve čtvrtek 24. července 2014.

Dovolujeme si Vás dále upozornit na skutečnost, že v případě Vašich připomínek bylo postupováno v souladu pravidly rubriky Dotazy občanů, kdy různá upozornění či podněty (např. nefungující veřejné osvětlení, poškozené odpadkové koše, závady na chodnících, vodovodech, plynovodech apod.) jsou předávány přímo kompetentním zaměstnancům městského úřadu, orgánům města nebo dotčeným správcům sítí k vyřízení. Z výše uvedených důvodů nebyla odpověď na Vaše připomínky zveřejněna.

Pravidla pro vkládání dotazů jsou zveřejněna zde: http://www.sternberk.eu/dotazy-obcanu/pravidla-pro-vkladani-dotazu.html

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Mgr. Irena Černocká, tisková mluvčí

IP: 90.180.129.xxxDotaz z: 24.07.2014

+ Petra Neplechová: parkování na ul. Uničovská u vjezdu do školky

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak bude ošetřeno parkování u nově vznikající pekárny na rohu ul. Uničovské a Nové. Na ulici Nová nelze běžně zaparkovat místními obyvateli, když v současné době u nově vznikající prodejny parkuje jedna nebo 2 dodávky. Parkují zde i zákazníci vinárny, která se nachází ve stejném objektu. V době vydávání obědů v mateřské školce, která je hned naproti ul. Nové zde parkují také lidé odebírající si zde obědy. Hned vedle vjezdu do školky, přímo naproti nové pekárny a vinotéky se nachází zcela nevyužitý prostor, který je přímo stvořený pro parkoviště několika aut. V současné době jsou zde odloženy obrubníky či kostky na opravu chodníků na ul. Uničovské dále do města. Prosím o projednání vybudování tohoto parkoviště, protože situace s parkováním na ulici Nová začíná být katastrofální. Toto parkoviště by vyřešilo stávající problémy. Předem děkuji.

 

Vážená paní Neplechová,

stanovení režimu parkování bylo věcí správního řízení, kterým bylo povoleno užívání provozovny jako pekárny. Podotýkáme, že se nejedná o vznik nové provozovny, ale pouze o změnu užívání provozovny stávající. Tato změna užívání nebytového prostoru nevyvolala, dle výpočtu projektanta, nároky na nárůst parkovacích kapacit. Město Šternberk nemá pravomoc nařizovat rozšíření parkovacích kapacit nad rámec podmínek správního řízení.

Vzhledem k Vámi uvedenému užívání parkovacích kapacit návštěvníky jídelny Komenského zvažujeme jak vyřešit potřeby parkování pro tento provoz. Uvedená problematika bude projednána v příslušných orgánech města, které stanoví další postup v této věci.

Děkujeme za pochopení. 

Ing. Pavel Sehnal, vedoucí oddělení investic a místních komunikací odbor strategického rozvoje a investic

IP: 90.180.26.xxxDotaz z: 22.07.2014

+ eva: dotaz

DOBRY DEN CHTELA BYCH SE ZEPTAT KOLIK STOJI NAJEMNE ZA URNOVY HAJECEK DEKUJI LIPOVA

 

Vážená paní Lipová,

k Vašemu dotazu na nájemné za urnový háječek sdělujeme, že cena nájmu hrobového místa v urnovém háji  na městském hřbitově ve Šternberku na 1 rok činí :

nájemné pozemku 5,00 Kč/m2
služby s nájmem spojené včetně DPH 35,00 Kč/m2
vstupní platba při uzavření nové nájemní smlouvy 70 Kč/m2. 

Urnové místo má plochu cca 2,00 m2. Další informace Vám rádi sdělíme na telefonu 585 086 450, popř. mailu hoppova@sternberk.cz***

S pozdravem

Bc. Dana Hoppová, vedoucí oddělení správy bytů a nebytových prostor odboru správy majetku města

>

IP: 178.72.207.xxxDotaz z: 21.07.2014

 

Počet zobrazených Strana 1 z 61

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2014:
13 629

Kalendář akcí

předchozí měsíc červenec 2014 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 27 1 2 3 4 5 6
week 28 7 8 9 10 11 12 13
week 29 14 15 16 17 18 19 20
week 30 21 22 23 24 25 26 27
week 31 28 29 30 31
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Přihlášení k odběru novinek ze stránek


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže